As loyal visitors to my website know, I have been working on the Hoeven “spiritual medium” Robbert van den Broeke (born 1980) case since 2005. Maybe you remember the Genverbrander case? Right, that was the blunder of the “medium” from Hoeven and “Genverbrander” even made it to Dutch Word of the Year 2005. In 2012 Stan Pluijmen (born 1989) joined this story. Pluijmen was for a long time the best friend of Van den Broeke, but also of Joran van der Sloot (born 1987). Stan Pluijmen has told me this year, 2020, that he broke up with both Van den Broeke and Van der Sloot, which of course does not mean that no new things will be added.

And it shows, now that according to international reports Van der Sloot has contracted the dreaded coronavirus under the extremely unsanitary conditions in the prison in Peru. Stan Pluijmen has given Joran van der Sloot a lot of money in the past, that information also came to me via Stan and then in the public domain. Furthermore, Stan Pluijmen kept hammering on the location he suggested of the alleged remains of Natalee Holloway: grave number 15 in the St. Anna cemetery in Aruba. There are a striking number of meanders in this complex story.

Meanders
Meanders, courtesy Robert Hodgin

Stan also sent me this clip exclusively, so it can be said that a lot of material came to me through Stan and then in the general press:

As said, Stan Pluijmen started emailing me in 2012, so Stan also sent and sends me authentic Joran van der Sloot photos, information about his finances (Stan said he sent that to me accidentally), and all kinds of other information, I even got two clips (clip1, clip 2) of Joran van der Sloot’s wife, Leydi Figueroa Uceda. That turned out to be orchestrated by Stan as “practical joke”, but the clips are authentic. I don’t know Joran van der Sloot and his (ex?) wife, only through Stan. The reason I added “ex” to “wife” is because I heard through Van den Broeke-Pluijmen that Joran and Leydi had split up, but I cannot find any official status about this.

That is how I got dragged along, and Stan continues to email me. I may and probably will follow up in a follow-up section on this site. From now on I will publish the material I receive in this case directly and first on this site. In the past, it mainly went through my Twitter account. Indeed, I was recently called a “journalist” by a “fellow” journalist, and yes, perhaps it is time to face this fact.

Successively I receive the following from Stan:

  • Received July 23, 2020: Screenshot of text message in which family of Leydi asks Stan Pluijmen for help because Joran van der Sloot is said to have coronavirus; usually this means aid in the form of money
  • Received July 27, 2020: Medical prescription Joran van der Sloot, medicines he gets now that he allegedly has the coronavirus
  • Received July 27, 2020: A photo of a kind of altar that Leydi made for her (ex) husband Joran van der Sloot
Screenshot text message Carol Figueroa to Stan Pluijmen
Screenshot text message Carol Figueroa to Stan Pluijmen
Joran van der Sloot "Corona virus medical prescription"
Joran van der Sloot “Corona virus medical prescription”

Googling these medical terms shows that the first two are indeed associated with Corona virus experimental treatment:

Azitromicina

Ivermectina

Prednisona

Leydi Figueroa "altar" for Joran van der Sloot
Leydi Figueroa “altar” for Joran van der Sloot

Some links Stan sent, one of which I already received from someone else:

Press notification in Peru
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-garantizar-salud-de-internos-y-trabajadores-de-penal-de-juliaca/
Press notification in Peru https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-garantizar-salud-de-internos-y-trabajadores-de-penal-de-juliaca/
Notifications in Peru, press translate while visiting link https://diariocorreo.pe/edicion/puno/el-coronavirus-llego-al-penal-de-juliaca-y-mata-un-reo-946084/
Notifications in Peru, press translate while visiting link https://diariocorreo.pe/edicion/puno/el-coronavirus-llego-al-penal-de-juliaca-y-mata-un-reo-946084/

This information may be reproduced by expressly mentioning this website and my name, so like this, or similar:

Source: Constantia Oomen via Parameter WordPress.

Shortcuts to Joran van der Sloot sections on this site (it is recommended to read the blogs chronologically):

Stan and Joran van der Sloot (2015, 2016)

SECOND HACK, PART 2, AND HOW IT RELATED TO JORAN VAN DER SLOOT (2015, 2016)

VIDEOS AND AUDIOS “HIGHLIGHTS” (2017)

The Hanger (whole blog) (2017)

The Devil’s Fork (more or less whole blog) ( 2018)

The Volcano, Stan, Alan and others (2020)

And last but certainly not least: The “Knaapje” Google drive with a lot of material, also about Joran van der Sloot

*** Add this site to your Favorites if you are interested in para fraud but also Joran van der Sloot! ***

Zoals trouwe bezoekers van deze website weten, ben ik al sinds 2005 met de zaak van het Hoevense “medium” Robbert van den Broeke (geboren 1980) in de weer. Misschien herinnert u zich nog de Genverbrander zaak? Juist, dat was de blunder van het “medium” uit Hoeven en “Genverbrander” werd zelfs Woord van het Jaar 2005. In 2012 kwam Stan Pluijmen (geboren 1989) dit verhaal versterken. Pluijmen was lange tijd boezemvriend van Van den Broeke, maar ook van Joran van der Sloot (geboren 1987). Stan Pluijmen heeft mij dit jaar, 2020, verteld dat hij zowel met Van den Broeke als Van der Sloot gebroken heeft, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen nieuwe dingen meer bijkomen.

En dat blijkt, nu Van der Sloot onder de extreem onhygiënische omstandigheden in de gevangenis in Peru en volgens internationale berichtgeving het gevreesde virus heeft opgelopen. Stan Pluijmen heeft Joran van der Sloot in het verleden veel geld toegestoken, ook die informatie kwam via Stan naar mij en zo in de openbaarheid. Verder bleef Stan Pluijmen maar hameren op de begraafplaats van de vermeende fysieke overblijfselen van Natalee Holloway in graf nummer 15 op het St. Anna kerkhof in Aruba. Er zijn opvallend veel meanders in dit complexe verhaal.

Meanders
Meanders, beeldkrediet Robert Hodgin

Deze clip stuurde Stan mij ook als enige toe, er kan dus gesteld worden dat veel materiaal via Stan en dan naar en via mij in de openbaarheid is gekomen:

Zoals gezegd begon Stan Pluijmen mij te mailen in 2012, en Stan stuurde en stuurt mij dus ook authentieke Joran van der Sloot foto’s, informatie over zijn financiën (Stan zei dat dát per ongeluk was), en allerlei andersoortige informatie, ik kreeg zelfs twee clips (clip1, clip 2) van de vrouw van Joran van der Sloot, Leydi Figueroa Uceda. Dat bleek overigens door Stan georkestreerd als “practical joke”, maar de clips zijn wel authentiek. Ik ken Joran van der Sloot en zijn (ex?)vrouw niet, alleen via Stan. De reden dat ik “ex” bij “vrouw” zet, is omdat ik via Van den Broeke-Pluijmen hoorde dat Joran en Leydi uit elkaar waren, maar ik kan geen officiële status hierover vinden.

Zo werd ik er met de haren bij gesleept, en Stan blijft mij mailen. Ik zal daar mogelijk in een vervolgdeel op deze site weer op in gaan. Vanaf nu zal ik het materiaal dat ik in deze zaak ontvang, direct en als eerste op deze site plaatsen. In het verleden ging het vooral eerst via mijn Twitteraccount. Ik werd onlangs namelijk door een “mede”journalist voor “journalist” uitgemaakt, en ja, misschien is het tijd om dit feit onder ogen te zien.

Achtereenvolgens ontving ik het volgende van Stan:

  • Ontvangen 23 juli 2020: Screenshot van text message waarin familie van Leydi Stan Pluijmen om hulp vraagt omdat Joran van der Sloot coronavirus zou hebben; meestal wordt dan hulp in de vorm van geld bedoeld
  • Ontvangen 27 juli 2020: Recept Joran van der Sloot, medicijnen die hij krijgt nu hij naar verluidt dus het coronavirus heeft
  • Ontvangen 27 juli 2020: Een foto van een soort altaartje dat Leydi voor haar (ex)man Joran van der Sloot gemaakt heeft
Screenshot text message Carol Figueroa naar Stan Pluijmen
Joran van der Sloot "Corona virus medisch recept"
Joran van der Sloot “Corona virus medisch recept”

Als u deze medische termen googelt, kunt u inderdaad zien dat de eerste twee geassocieerd zijn met experimentele behandeling van het coronavirus:

Azitromicina

Ivermectina

Prednisona

Leydi Figueroa "altaartje" voor Joran van der Sloot
Leydi Figueroa “altaartje” voor Joran van der Sloot

Nog wat links die Stan stuurde, een daarvan kreeg ik ook al van iemand anders:

Berichtgeving in Peru, druk op site vertalen bij oproepen link
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-garantizar-salud-de-internos-y-trabajadores-de-penal-de-juliaca/
Berichtgeving in Peru, druk op site vertalen bij oproepen link
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-garantizar-salud-de-internos-y-trabajadores-de-penal-de-juliaca/
Berichtgeving in Peru, druk op site vertalen bij oproepen link
https://diariocorreo.pe/edicion/puno/el-coronavirus-llego-al-penal-de-juliaca-y-mata-un-reo-946084/
https://diariocorreo.pe/edicion/puno/el-coronavirus-llego-al-penal-de-juliaca-y-mata-un-reo-946084/

Deze informatie mag overgenomen worden onder uitdrukkelijke vermelding van deze website en mijn naam, dus zo, of vergelijkbaar:

Bron: Constantia Oomen via Parameter WordPress.


Snelkoppelingen naar Joran van der Sloot gedeeltes op deze site (aanbevolen is de blogs chronologisch te lezen):

Stan en Joran van der Sloot (2015, 2016)

DE TWEEDE HACK, DEEL 2, EN WAT DIE MET JORAN VAN DER SLOOT TE MAKEN HAD (2015, 2016)

VIDEOS EN AUDIO’S “HOOGTEPUNTEN” (2017)

Knaapje (hele blog) (2017)

De duivelsvork (min of meer hele blog) (2018)

De Vulkaan, Stan, Alan en anderen (2020)

En last but certainly not least: De “Knaapje” Google drive met heel veel materiaal, ook over Joran van der Sloot

*** Voeg deze site toe aan uw Favorieten als u geïnteresseerd bent in parafraude maar ook Joran van der Sloot! ***

Content

Robbert
Stan, Alan and others
Footnotes

This blog is also published on my Lion Hearts WordPress. If you wonder why this extensive piece also appears there: this is an important part of my life and it really has an impact. Moreover, it has a very direct overlap with Rob Nanninga since he was and is also working on this, if it is true that there is afterlife. Also, I get the impression that Rob is helping me in the “background”, that he is forcing the gentlemen to show their cards.

Robbert

I have been involved in this case for fifteen years now, an incredibly long time. There are a few notable developments.

The first one is that I finally have blocked Robbert van den Broeke from sending emails to me. His official acquittal in the threat case for which he was arrested, allegedly for lack of evidence, in October 20181 was no reason for Van den Broeke to choose a scold and threat-free path, and he just continued with his hate emails.

I know that Rob Nanninga had already given up on the “Genverbrander” case by 2012, now that Robbert had been definitively exposed as a con artist and it had also been demonstrated that Van den Broeke conducted online diatribes for which even the dogs would turn up their nose, but I kept it up much longer. For many years I remained curious about what Mr. Van den Broeke had to say to me and allowed his emails, admittedly only through a filter directly in a separate folder. But for some time already, it has been perfectly clear to almost everyone, except to his most loyal fans, that Robbert is a lost cause and that there’s not much honor left in investing energy in researching his actions. He got stuck and all he has been doing for a long time is endlessly repeating everything he once said and did, including his fraud tricks with fake spirit and “alien” photos, all his “loving” messages to his fans and all his hatred towards me and the skeptics in general.

Nowadays, he’s even going with mainstream conspiracy quacks, for example, about the link between 5G and Corona Virus. He did remove one crucial conspiracy clip about this later-on.2 These conspiracy theories are by no means innocent, as believers broker them in everyday life and, for instance, are no longer willing to get vaccinations because they think the government secretly implants chips or they are deliberately poisoned with mercury. Some people even torch 5G masts. Van den Broeke has been publishing many YouTube clips the last year, addressing all kinds of “spiritual” subjects, even addressing me a couple of times.3 It does seem quite innocuous, this new trend of endless preaching videos. I would prefer them any time over his ghost / alien photos and videos deception. Unfortunately, he still does those too, including auto-mutilations on his forehead that he claims are alien and christ signs. I must say he has built up a quite large motley collection of “spiritual” subjects and hence his interest in all these topics seems genuine. Still, in my opinion, there is not much reason left to invest a lot of time and energy in him.

Robbert sent me a whole bunch of hate clips and emails again, a part is in the Google Drive. There’s one Van den Broeke activity I do want to mention. Still working with Johny Webb, yes, the man from the octopus, Van den Broeke published a “channeling” with Adolf Hitler. However, the accompanying text about it and the clip were posted on Webb’s Facebook and YouTube channel. I tweeted about it and then someone reported Webb to Facebook (it wasn’t me). Shortly after, Webb’s facebook went completely black. The clip is still there, but I uploaded a copy in Google Drive just in case:

Fall 2019, I expressed the idea on Twitter to turn the Robbert van den Broeke blogs into a book and I had indeed already worked on it several times (that has come to a standstill). Obviously, this idea was immediately picked up by Van den Broeke and I got his hate emails about that too. Also Stan emailed about it a few times.

I suddenly couldn’t digest Van den Broeke’s emails anymore. After another hateful email from Robbert on December 14, 2019 I decided to block him completely. Every time Robbert e-mails me now, his email is instantly deleted and Gmail sends an automated message that he has been blocked and why. Since then, not one single email from him has popped up ever again and I have no idea if he sent them. I am very happy with this decision!

Stan, Alan and others

Stan Pluijmen is another matter. Stan never seemed hateful in the emails he signed with his own name. It’s a long story, and I don’t feel like repeating everything here. In short, I did not block Stan. I always hoped he would come around, detach himself from Robbert and would no longer participate in their shared lying and cheating games. But Stan has been bouncing like a yo-yo. Stan increasingly emailed me messages that he had changed and in which he admitted to (some) deception by and with Robbert van den Broeke. According to Stan, there is this part to Robbert that’s really “psychic” though. Anyway, Stan and Robbert are no longer a cheating duo together. At least, I see no signs that they still are. Stan even seemed burdened about the past, because he knows better than anyone how much hatred I received through Robbert and through his own, questionable to say the least, network. He even started offering me financial “compensation” in BTC, but I only wanted official compensation, through a notary. For literally years he kept on pushing me to take his money, through email, this started with him offering me money if I deleted the blogs on Parameter, see previous blogs on my Parameter WordPress.4

Stan seemed quite desperate about the existence of my Parameter blogs, he approached it differently too and tried to lure me into a “deal” that if he/they were able to “channel” the code word I would think up for myself and make that official by entrusting somebody with it, I would remove all my blogs. But I didn’t take the bite.

In 2020, for a reason I don’t know, he upped his BTC effort considerably, he said/says it was/is because he likes and loves me, and wants to help me. I did kind of become curious (again) if he was just saying things (again), and posted my BTC wallet address publicly on my Genverbrander10 Twitter account.

That wasn’t the first time I did that though, I did that in 2018 too. I discovered bitcoin in 2017 when I was trying to order my allergy medicine Ebas from a foreign country, because it’s not available in the United States and they asked for bitcoin or wire payment. Wire payments are expensive here, so I thought to give bitcoin a shot, and with BTC payment, they offered a standard 10% discount. It was all very new to me, and on one day I even posted my bitcoin wallet address on my Twitter account ConstantiaUSA. I tried to find the specific tweet, but I guess I deleted it. I only recently (April 2020) learned that you can indeed publish your BTC wallet address safely after you properly secure your BTC wallet. Though I did that in reverse order, nothing happened. I guess I hoped some magic pigeon would deposit BTC in my wallet. This all must have been mid 2018.

In my Parameter blog I already mentioned the fact that I on impulse and more or less jokingly asked Stan for 1.5 million in 2018, because only then would I feel compensated for all their nuisance and remove my blogs. The underlying idea was that with such a fortune that I could start living very differently, and that I could actually see this as a serious enough compensation and move on.

I didn’t email Stan about it, in fact, I didn’t email him at all, everything went through Twitter.

But in 2020, things were different. I suddenly received a bitcoin amount deposited on April 8, 2020. Stan had made a deposit! And the next day, after some tweets from me that I was willing to receive Stan’s compensation as an official gift, two more “donations” came, bigger ones, not a fortune, but significant. Well, in total it was about half a bitcoin. It was worth about euro 3200 at the time Stan deposited it. For connoisseurs: of cryptocurrency, this could be literally nothing or it could be quite something, in the future.

I see it as Stan’s free-will compensation that still is on the symbolic side. His compensation doesn’t come close to the real disturbance I had. My critical attention to this case – I literally spent thousands of hours – was indeed my own free choice and everything I did was public. In my opinion, I always stuck to the facts and kept my criticism fair and decent. But it was no choice of mine to be stalked for so many years: 2012-2019. I received hundreds of hate and death threats from a whole bunch of different mailboxes and names, both known and unknown to me, with photos of beheaded, run over and battered (dead) bodies, scolding videos, I was hacked and even threatened with hitmen.5

I can’t be sure where Stan got his money, in emails he says he got it from tricking online casinos. Stan Pluijmen claims he’s a modern Robin Hood, stealing from the rich and giving it to the poor.

On April 25, 2020, I decided to listen to exactly two years of unopened audios of Stan, a rollercoaster of several hours in the afternoon and evening. Since April 2018, I wasn’t listening anymore, because I got angry with Stan, again, since through yet another unsolicited email, he “offered” to ask “medium” Robbert van den Broeke for my Google drive password. As you can understand, I don’t believe in Van den Broeke’s “medium” password reading skills, I do kind of believe in Stan’s or .?.’s hacking skills, so that pissed me off. I really hadn’t been listening secretly, as Stan suggested in many of these audios, he even stated in his audios he was willing to bet a lot of money (did you say one million, Stan?:)

on the (not existing) “fact” I was still listening, So, now Stan is owing me even more. 😉
Not listening for two years and then all of two years at once, in one day, really turned out to be a golden shot. So instead of getting everything in pieces, I now got everything at once, which gave me a much better overview and the distance created in the time dimension was also very good for me to be able to view everything much more at a distance. The audios were insightful, I listened to about hundred audios and their line was consistent: first I heard one year of the old fashioned Stan woo-woo, but since April 2019, Stan started singing to a different tune. This was ushered in by a series of very curious emails in which Stan seemed to have stepped outside of himself and somewhere in the deep universe, as a miracle of mega interpretation of the secrets of the cosmos, spoke about synchronicity, mythical symbols, God, Satan, extraterrestrials and our shared destiny.

Because I was receiving hatemails of Robbert van den Broeke about Stan and Alan simultaneously in which Robbert was kicking furiously at Stan and Alan, even sending me an audio from Stan in which Stan could be heard crying and completely beside himself, I could tell something was going on. In his audios, Stan’s tune changed and; in the most favorable way interpreted for Stan, you can say that he indeed seemed awakened from a bad dream or spell, he used phrases like: “I embarrassed myself, I let go of Robbert, what have I done? Robbert brought me to things, I am no longer under Robbert’s trance, your blogs may stay online because they are correct, the curse of Robbert…, there is no hacker, I’m sorry, I admit to my mistakes … “. Of course in this case, it’s hard to tell truth from lie, but Stan’s Spring 2019 and beyond audios were indicators that the firm trinity Robbert-Stan-Alan (Stan’s husband) had dissolved. Both Van den Broeke and Stan Pluijmen were suddenly emailing me the(ir) “whole truth”: (click on gallery images, this is how I received it) googletranslationrvdbthetruth

When you merge these Robbert van den Broeke mails with the following Stan Pluijmen audio:

10:40: Stan “There is no hacker” (> in Robbert van den Broeke hate and death-threat case)
12:20: Stan: “I admit, I was Micha Romijn”.

in which Stan states that he has not been hacking casinos, like Van den Broeke claims, but that he did trick casinos, I think the following could be a realistic model of what really happened: working theory: Stan discovered some weak spots in online casino mechanism and cashed out a lot of money. With a number of fake IDs or other people’s IDs (people knowing about it and collaborating and who he generously compensated for it), he was able to repeat the casino trick. From the Robbert van den Broeke clan respectively from somebody mailing with a “Micha Romijn” mailbox I had been receiving two complete IDs, one of “Micha Romijn” one of a female family member of Alan Sieradzki, an old lady who has since passed away. This “Micha Romijn” stuff was much more sinister and like reported in my Parameter blogs.

WordPress later-on in 2017 removed the fake Micha Romijn ID pics I uploaded in my Parameter blogs. Somebody had complained and I doubt WordPress sees the difference between a real and a (well-recreated) fake ID. So if someone came with the same ID to complain, they had no reason to act differently than usual.

Stan Pluijmen confesses in this audio that (indeed) he was “Micha Romijn”. But I could tell by the emails I received there is another person involved, because I recognize Stan’s language and tone of voice, and there were quite some that were not from his pen.

After many years of experience with this whole group around Robbert van den Broeke, the facts (so no suspicions) are that the men are playing battleship with each other’s mailbox, wanted or unwanted. For example, I got a picture of Stan that, according to Stan, was very ugly and it seemed that someone in the room had seized his phone and sent it secretly. This is just one of many examples and I have also explained and substantiated this in my Parameter blog(s) In this regard, it is actually best to read all my Parameter blogs. Because of the enormous chaos that arose from this and which I think was also erected partly intentionally as a smoke screen on the side of Stan, the men ended up in a kind of large, inextricable tangle of cohesive material.

It seems that the gentlemen are holding each other in a delicate balance of compromising facts, and that they may well be quite afraid that the other person will leak information to me, or whoever wants to expose the truth. The many snitch mails to me could be explained by the tense atmosphere between the men, in the spirit: “If you do or don’t do that, I’m going to leak (mis)information about you, watch me, I am not bluffing.”

The “Micha Romijn” person was a piece of the puzzel that didn’t sit well at all with Stan. International police should investigate the motive of “Micha Romijn”. Because WordPress acted upon the complaint from I have to assume possibly the real Micha Romijn, that the (fake) ID pictures should be removed, it appears Micha Romijn must (have) know(n) that his ID was being abused (i.e., it was sent to me, and was it used for playing in online casinos?). In my opinion, all likely scenarios should be investigated. Two important ones: 1. it should be investigated whether Micha Romijn received money in exchange for the use of his ID or 2. that he is a victim of ID fraud. If latter would be the case, then why wasn’t any of this on the news or emailed to/communicated with me or other journalists in any way with convincing evidence? Because I had made some real public fuss about this MR ID, that it was sent to me, just like that, I had extensively tweeted about it with even the un-blurred images of the several ID photos. Moreover, the ID pictures were published on my WordPress site, for everybody to see.

Rachid is another person involved. I even received an email from Jan Willem Nienhuys, my good friend from Skepsis.nl because Rachid was trying to contact me in vain (?) and he tried his luck with Jan Willem Nienhuys. This Rachid seems to be somebody close to Robbert, Stan and Alan, who has been hitchhiking along on this whole case. Robbert van den Broeke claims in his email that Rachid received a lot of money.

I then received a lot of emails from Rachid too, but call it intuition or experience, I didn’t like communicating with him, it felt pointless and like speaking to a twisted mind. Nothing came out of my communication with him and I discontinued it.

There is also this thing with Dutch crime reporter John van den Heuvel in Stan’s audio. I conclude from the aforementioned audio that Robbert van den Broeke has been spilling some beans towards John van den Heuvel and said to Van den Heuvel that Stan is hacking casinos. As known, John van Heuvel was visiting Joran van de Sloot in his jail cel in Peru, so there we have it again: the circle Joran, Stan and Robbert.6

The two audio files of Leydi Figueroa Uceda sent to me by Stan Pluijmen fit seamlessly into the picture Stan has or had power over Joran and Leydi, because if someone, especially imprisoned or poor like Joran and Leydi, gets very large sums of money, such as these two from Stan,6 this person/they will be more readily inclined to do “weird things” for their benefactor.

And it all fits with Stan’s strange sense of humor and his obsession with me.

To return to Stan’s “confession clip”: Stan says in this audio he had been set up about this casino story, but that he wasn’t arrested, “Just ask John van den Heuvel, it’s true”, which would confirm that he is innocent of hacking casinos.

Stan had confided through emails earlier on that with Joran van der Sloot too, he had cut ties. Alan had his say in this audio also:

and both seemed scared of Robbert, they seemed to think or acted that Robbert had put some sinister curse on them.

I haven’t talked much about Alan, Stan’s husband. The truth is, I like him, just like Stan, but I don’t like their covering up of fraud and deception (Robbert van den Broeke, Joran van der Sloot, et cetera related). That makes all of this extra incomprehensible, I mean, they spent many years in the make-the-other-crazy-but-often-not-in-a-fun-way game. There were and are some sidelines with Alan, like the time I talked to him through his Twitter account. That didn’t end very well and he even deleted that account. Later, and in line with what Stan often did, he denied, but also confirmed that he had been that person on Twitter. I also received emails from him, but most were obviously from Stan using his email address. I could tell not only from the language used, but in these emails Stan simply wrote about the he-person: Alan. Some of the emails were from Alan and in these emails he always seemed very friendly and truly reaching out to me as an independent person (from Stan), although he seemed outraged a couple of times at some of my responses on Twitter. It can certainly be called a fact that he is an absolute insider in everything, since, as Stan’s husband, he lives with Stan day after day.

Stan kept saying, over and over again, that he loves me, even calling me an “universal source of love”.

The “old” Stan, December 25, 2018:

Sending emails from the mailbox of Robbert van den Broeke:

And, same day:

The “new” Stan:

My firm impression is that many more people are involved in the Robbert van den Broeke-Stan Pluijmen-Joran van der Sloot and so on (than the already in this and previous blogs mentioned names) case, possibly even well-known names from the Dutch and international conspiracy and para world, and that casino fraud and para-fraud are not the only illegal business. Also consider Stan’s rare stubbornness about Natalee Holloway’s alleged remains in Grave 15 at the St. Anna Churchyard in Aruba. Even Joran briefly mentions that St. Anna in the clip Stan via the mailbox of Robbert van den Broeke dropped in my mailbox: (I provided English captions):

In April 2020 I received an invitation from a Dutch radio maker to talk about all this and Stan also received an invitation. Stan doesn’t want to and again only communicated this to me:

Stan says some interesting things in these audios and especially in this audio “15”: that he hates the web of lies he got into, and that he is threatened from all sides, but that it’s okay by him when/if I publish all his audios because he loves honesty. He also says that he had already recorded an entire audio for me, was “too honest” – and wonders if there is such a thing as “too honest” – and that he consequently deleted this audio. He talks (again) about his (former) drink and coke problem, and says the audios between 2018 and now on average were recorded with this addiction slur. He also asks if I don’t want to make fun of him and that he loves me. He goes on to say that he doesn’t think he can buy everything off with money. He doesn’t feel like thrill journalism about Joran van der Sloot, and that he’s not exactly boosting himself for being Joran’s friend ,and that this journalist who invited both him and me to talk about Joran van der Sloot and co must think he’s retarded. And also in this audio you can notice that he wanted to say something, but then “caught” himself, something “too honest” again?, and then his sentence stops.

To me it all seems the tip of the iceberg, and my hunch based on the thousands of emails and media files I received in total, is that this whole case has been a smoldering volcano that will erupt once. My personal hope is that this eruption will be thorough and that the whole cesspool will really open. There will be many “losers”, but also some big winners, and I hope Natalee Holloway’s parents will be among those winners to get the information about their daughter Natalee Holloway, which they have been entitled to for all these years, but never got. It is now (on May 30, 2020) exactly 15 years ago that she disappeared.

Something else to conclude this with: to this day, Stan never got my “secret request” (and no, this request is not about money). I asked something from Stan on Twitter, but it is up to him to see what it is, and because they claim to be clairvoyant, I was amazed that this wasn’t, and still isn’t, the case. And Stan, yes, this secret request still stands.

Footnotes

[1] BN De Stem: Hoevens medium Van den Broeke niet langer verdacht van bedreigingen: ‘Ik heb de schijn tegen’
Internetbode: Rechtzaak tegen Robbert van den Broeke geseponeerd

[2] His turn to conspiracy theories with regard to the Corona Virus didn’t go unnoticed and was picked up by several media groups. NRC GeenStijl Mentionable is the fact that only a fraction of the YouTube commenters on this GeenStijl clip knows Robbert, some even think it is staged or that Robbert is an actor. It could also be they don’t recognize him, as he has changed very much in appearance. Van den Broeke received more publicity in May, 2020 when he was interviewed by Ybeltje Berckmoes of aspiring Dutch broadcaster “Ongehoord Nederland“, “channeling” Right-Wing leader Pim Fortuyn who was murdered by Volkert van der Graaf on May 6, 2002. Both aspiring broadcaster “Ongehoord Nederland” and Robbert were buried under severe criticism and scorn directly after this was aired.

[3] Robbert van den Broeke Bedankt zijn volgers ! and Medium Robbert van den Broeke talk about Constantia Oomen.

[4] See my Parameter blogs Fallen Angels and Behind The Scenes Of Robbert van den Broeke, Part IV (August 2018).

[5] See my Parameter WordPress and this external linkScreenshots in case the link won’t work at any time:

[6] Here are some links to that:
Van der Sloot openhartig over Natalee in nieuwe video
John van den Heuvel: Joran wist niet dat hij gefilmd werd
Joran van der Sloot verdacht in witwaszaak


Blogs By Constantia

Appreciate my blogs! If you appreciate my Parameter blogs and want to show your appreciation with a small contribution: you can! In this way you help to maintain independent writing. Go to my personal website to donate (see sidebar).

 

🌟 With many thanks to Rob Nanninga, Sjaan, Manfred and Luciënne (the latter for what she did in the Robbert van den Broeke & co case in 2016) 🤗

Inhoud

Robbert
Stan, Alan en anderen
Voetnoten

Dit blog is ook gepubliceerd op mijn Leeuwenharten WordPress. Als u zich afvraagt waarom dit toch aanzienlijke blog ook op de Leeuwenharten website verschijnt: dit is een belangrijk deel van mijn leven en het heeft als zodanig ook een echte impact. Bovendien heeft het een zeer directe overlap met Rob Nanninga, aangezien ook hij hiermee bezig was en is, als het klopt dat er een leven na de dood is (in wat voor vorm dan ook). Ik krijg regelmatig de indruk dat Rob me helpt in deze zaak, als het ware de heren dwingt hun kaarten op tafel te leggen.

Robbert

Al vijftien jaar ben ik met deze zaak bezig, een ongelooflijk lange tijd. Er zijn een paar noemenswaardige veranderingen en ontwikkelingen.

Het eerste noemenswaardige feit is dat ik Robbert van den Broeke definitief geblokkeerd heb in het zenden van emails naar mij. Hij werd in oktober 2018, naar verluidt wegens gebrek aan bewijs, vrijgesproken in de haat- en dreigmails zaak1, en kreeg zelfs een schadeloosstelling, maar dit was geen enkele reden voor Van den Broeke om nu een scheld- en dreigvrije zone in te wandelen en hij bleef doodleuk doorgaan met zijn haatmails richting mij.

Aan Rob Nanninga kon ik merken dat hij tegen 2012 wel een beetje een streep had gezet onder de Genverbrander zaak; voor hem was de kous sok wel (bijna) af

nu Robbert definitief ontmaskerd was als oplichter en ook nog eens aangetoond was, dat Van den Broeke online tirades afstak waar de honden geen brood van lustten, maar ik bleef de deur veel langer op een kier, dan wel open, houden. Al geruime tijd is het eigenlijk voor iedereen, behalve voor Van den Broekes meest loyale fans, kraakhelder dat Robbert van den Broeke in feite een verloren zaak is, en het in die zin logisch bekeken niet veel zin meer heeft noch eervol is zijn capriolen te onderzoeken en tegen het licht te houden. Van den Broeke is muurvast komen te zitten, en het enige dat hij nu alweer jarenlang doet, is het eindeloos herhalen van zijn kunstjes: het afsteken van diverse “spirituele” preken, het faken van geesten en buitenaardsen in zijn foto’s en video’s, al zijn “liefdevolle” boodschappen voor zijn fans en al zijn haat richting mij en skeptici in het algemeen.

Tegenwoordig sluit hij zelfs bij de mainstream complotkwaks aan, bijvoorbeeld wat betreft de gehypte verbinding tussen 5G en het Corona Virus. Een van zijn eerste, gewraakte complot-clips hierover had hij toch nog verwijderd.2 Deze complottheorieën zijn verre van onschuldig aangezien complotgelovigen ze meenemen in hun dagelijkse leefstijl en keuzes, en hun kinderen of zichzelf vervolgens niet meer laten vaccineren, omdat ze bang zijn dat de staat in het geheim microchips bij hen inbrengt of dat ze vergiftigd worden met kwik. Sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze 5G masten, of wat ze daarvoor aanzien, in de hens steken. Van den Broeke heeft in het afgelopen jaar een zeer grote hoeveelheid YouTube clips gepubliceerd, waarin hij allerlei “spirituele” thema’s behandelt en hij heeft zelfs mij een paar keer publiekelijk aan de schandpaal trachten te nagelen.3 Toch lijkt de nieuwe trend bij hem de “preekvideo’s” te zijn, en ik zou dat eigenlijk best heel prima vinden als het daarbij bleef. Hey, iedereen mag op zijn preekstoel gaan zitten, niet waar?  Maar helaas blijft het daar dus niet bij, want Van den Broeke levert ook nog steeds zijn bedrog kunststukjes af, inclusief zelfbeschadigingen op zijn voorhoofd waarvan hij beweert dat het buitenaardse dan wel Christus tekens zijn. Ik moet zeggen dat zijn verzameling aan “spirituele” onderwerpen op YouTube onderhand indrukwekkend bont begint te worden, en zijn interesse in dit soort onderwerpen lijkt dus niet gespeeld. Toch blijft er voor mijn indruk weinig reden over nog veel tijd en energie in hem te steken.

Robbert stuurde me dus weer een complete vrachtlading aan haatmails en clips, een gedeelte is in de Google Drive. Er is één Robbert van den Broeke activiteit die ik niet onvermeld wil laten. Toen Van den Broeke nog steeds actief met Johny Webb samenwerkte, die van de octopus, presteerde hij het om met een “channeling” van niemand minder dan Adolf Hitler te komen. Echter, de begeleidende tekst en clip werden op Webbs Facebook en YouTube gepubliceerd. Ik tweette hier vervolgens over en hierop hebben een of meerdere mensen (ik was het niet) Webb bij Facebook gerapporteerd. Hierna ging de Facebook pagina van Webb, waarop hij voorheen dagelijks zeer actief was, definitief op zwart. De clip staat echter nog steeds op zijn YouTube kanaal, en ik zette ook een kopie ervan in de Google Drive, je weet maar nooit:

In de herfst van 2019 liet ik op Twitter het idee vallen de Robbert van den Broeke blogs die ik geschreven heb in een boek om te zetten, en ik was hier zelfs al een aantal weken mee bezig geweest (dit ligt op het moment stil). Vanzelfsprekend zat Van den Broeke er direct met heel zijn gewicht bovenop en kreeg ik een aantal haatmails hierover binnen. Ook Stan Pluijmen liet zich niet onbetuigd en had het er een paar keer over in emails, maar hij uitte zich meer in de zin van: “Dat boek komt er niet, toch?”

Opeens brak er iets in me op 14 december 2019, toen er weer eens mail van Van den Broeke binnenkwam waar de haat letterlijk vanaf droop. Ik besloot hem geheel te blokkeren. Elke keer als hij me nu mailt, wordt zijn email ogenblikkelijk roemloos afgevoerd door Gmail, die daarop een automatische boomerang naar Robbert terugstuurt met het berichtje dat hij geblokt is en waarom. Sinds ik deze filters zo instelde, is er geen enkele Robbert van den Broeke mail meer binnengekomen en ik ben erg blij met deze beslissing!

Stan, Alan en anderen

Stan Pluijmen is echter een andere zaak. Stan leek nooit hatelijk of een hater, zoals Van den Broeke, in de emails die hij met zijn eigen naam ondertekende. Het is een lang verhaal en het voert te ver alles “weer” te gaan herhalen. Het komt er kort gezegd op neer dat ik Stan niet geblokkeerd heb en nog steeds een kans geef. Ik hoopte altijd dat hij toch nog over de brug zou komen, dan wel komt, dat hij zich los zou maken van Robbert en dus niet meer zou meedoen aan het para lieg-en bedriegspelletje. Maar Stan gaat toch wel op en neer als een jojo. Stan mailde mij echter in toenemende mate mails met teksten waaruit af te leiden viel dat hij veranderd was en dat hij zelfs deels toegaf dat er sprake was van bedrog bij en met Robbert van den Broeke. Ondanks dat blijft Stan stug volhouden dat er een deel in Robbert zit dat echt “helderziend” is. Hoe dan ook, Stan en Robbert zijn geen bedrogskoppel meer, dat wil zeggen: ik zie daar geen aanwijzingen (meer) voor. Stan leek zowaar bezwaard door het verleden, en natuurlijk weet hij als geen ander hoeveel ernstige haatmails ik heb binnengekregen van Robbert en van zijn eigen, bedenkelijke, nog erg behoudend uitgedrukt, netwerk. Hij begon me financiële compensatie aan te bieden in de vorm van BTC (bitcoin), maar lange tijd hield ik die deur gesloten en liet vallen dat ik alleen in officiële schenkingen via een notaris geïnteresseerd zou zijn. Al jaren was hij bezig met het geldaspect van deze zaak en het mij voorhouden van dikke geldvissen, mij geld aanbiedend als ik al mijn blogs op Parameter zou verwijderen, zie daartoe ook mijn vorige Parameter blogs.4

Stan leek behoorlijk wanhopig te worden over het bestaan van mijn Parameter blogs, hij probeerde het ook op een andere wijze en trachtte me te verleiden mee te gaan in een “codewoord” deal: als hij/zij instaat waren een codewoord te raden dat ik in gedachten zou nemen, en aan één iemand officieel zou toevertrouwen als bevestiging, dan zou ik al mijn blogs moeten verwijderen. Echter hapte ik niet in het aas dat Stan voor me uitgeworpen had.

In 2020 begon Stan zijn BTC pogingen om een reden die ik niet ken aanzienlijk op te voeren, hij zei/zegt dat het was/is om me te helpen omdat hij me mag en van me houdt. Ik werd toch wel weer wat nieuwsgierig of hij zomaar (weer) iets zei en ik postte mijn BTC adres publiekelijk op mijn Genverbrander10 Twitter account.

Dit was overigens niet de eerste keer dat ik dat deed, ik deed het ook in 2018. Ik leerde bitcoin in 2017 kennen toen ik probeerde bij een buitenlandse website mijn allergiemedicijn Ebas – ook wel bekend onder de marktnamen Kestine en Ebastine – te bestellen. Dit medicijn is helaas dus echt niet te krijgen in Amerika en de doktoren die ik hierover in Davis raadpleegde, kenden het zelfs nog niet. Op deze buitenlandse website vragen ze of om BTC, en dan krijg je standaard 10% korting op je gehele bestelling, of om een bankoverboeking, en die zijn hier, in tegenstelling tot Nederland, aan de zeer prijzige kant. Daarop trok ik de stoute schoenen aan en creëerde een account bij Coinbase (ik zit overigens tegenwoordig meer bij een andere cryptocurrency “bank”). Net als voor veel andere mensen toen was dit allemaal zeer nieuw en onwennig voor me, en op een gegeven moment publiceerde ik zelfs mijn BTC wallet adres op  mijn Twitter account ConstantiaUSA. Ik heb geprobeerd de betreffende tweet terug te vinden, maar ik meen me ook te herinneren dat ik die na een poos toch maar weer verwijderd had, want ik kom hem inderdaad niet meer terugvinden. Pas recent, in april 2020, begon ik het cryptocurrency gebeuren iets meer te begrijpen. Je kunt, als ik het goed heb, best je BTC wallet adres publiceren, maar dan is het wel raadzaam vooraf even je BTC account dicht te timmeren tegen hackers die op slinkse wijze zouden kunnen proberen je geld weg te sluizen via een storting naar een ander BTC adres (maar houd me ten goede). Toen ik hier recent wat over aan het lezen was, besloot ik maar snel even wat extra veiligheidsstappen te doorlopen in mijn actieve BTC account. Maar destijds in midden? 2018 hoopte ik stiekem dus dat iemand BTC in mijn wallet zou storten, wat natuurlijk niet gebeurde.

In mijn Parameter blog maakte ik al melding van het feit dat ik geheel op spontane impuls en min of meer grappend op Twitter tegen Stan Pluijmen had laten vallen dat ik bereid was voor 1.5 miljoen mijn Parameter blogs inderdaad weg te halen. Slechts met een dergelijke grote som aan geld zou ik mij dan echt gecompenseerd voelen voor alle haat en ellende die zij mij aangedaan hebben. Het onderliggende idee hierbij was dat ik met een dergelijk fortuin heel anders zou kunnen gaan leven, en dat ik dit werkelijk kon zien als een échte, serieuze schadevergoeding, voldoende om dit alles achter me te laten.

Ik mailde Stan hier niet over, en ik mailde hem helemaal niet, alles ging via Twitter.

Maar in 2020 was alles toch anders. Ik ontving opeens een bitcoin bedrag op 8 april, 2020. Stan had een storting gedaan! En de volgende dag kwamen er nog twee stortingen binnen, nadat ik in een paar tweets gezegd had dat ik dingen op het internet had opgezocht rondom schenkingen naar Amerika en dat ik bereid was zijn BTC als officiële schenking te accepteren. De tweede en derde storting waren groter dan die van de dag ervoor, het was allemaal geen fortuin, maar ook niet heel weinig, in het totaal stortte Stan mij BTC op dat moment ter waarde van 3200 euro, bijna een halve bitcoin. Voor de kenners van cryptocurrency: dit kan letterlijk tot niets verworden, maar ook tot best veel, in de toekomst.

Ik zie het als Stans vrije-wil compensatie die overigens nog steeds eerder aan de symbolische kant is. Zijn compensatie schuurt niet eens aan tegen de daadwerkelijke overlast die ik gehad heb. Mijn kritische aandacht voor deze zaak – waaraan ik letterlijk duizenden uren heb besteed –  was inderdaad geheel mijn eigen, vrije keuze en alles wat ik deed, deed ik publiekelijk. Naar mijn mening bleef ik hierbij altijd eerlijk en beschaafd. Maar het was zeker niet mijn keuze om vele jaren: 2012-2019 gestalkt te worden. Ik ontving immers honderden haatmails en doodsbedreigingen die vanuit een hele keur aan verschillende mailboxen kwamen, van zowel namen die mij al bekend waren als mij geheel onbekende namen, met foto’s van onthoofdingen à la ISIS, lijken die lijken waren omdat ze als mensen overreden werden door vrachtwagens, scheldvideo’s en ik ontving zelfs meerdere, tamelijk gedetailleerde emails over huurmoordenaars die mij in Davis een kopje kleiner zouden komen maken.5

Ik kan niet zeker weten waar Stan zijn geld vandaan heeft, in emails zegt hij zelf dat hij dat verworven heeft door online casino’s in de luren te leggen. Stan Pluijmen zegt dat hij een moderne Robin Hood is, die van de rijken steelt en het aan de armen geeft.

Op 25 april 2020 besloot ik om naar precies twee jaar aan ongeopende audio’s van Stan te luisteren, dit bleek een rollercoaster te worden van vele uren in de middag en avond. Sinds april 2018 had ik niet meer naar zijn audio’s geluisterd (en hierover uitvoerig bericht op Twitter), omdat ik pisnijdig werd op Stan toen die me in een audio van 2018 “aanbood” “medium” Robbert van den Broeke om mijn Google Drive wachtwoord te vragen, van den Broeke zou dat wellicht kunnen “channelen”. Zoals u misschien al bevroedde, geloof ik niet in Robbert van den Broekes wachtwoord “channelings”vaardigheden, maar wel geloof ik min of meer in Stans of … s? hacking capaciteiten. En ik had daarvoor ook echt niet meer stiekem geluisterd, zoals Stan vele malen gesuggereerd bleek te hebben in de audio’s van april 2018-2020 (wat ik dus pas in april 2020 te weten kwam). In een van deze audio’s bleek hij zelfs te zeggen dat hij wel een miljoen op “het feit” wilde inzetten dat ik mijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen en echt wel luisterde:

Dus, Stan, ik denk nu dat je mij nog veel meer schuldig bent. 😉

Het voor twee lange jaren niet luisteren naar Stans audio’s en dan op één dag al die audio’s tegelijk, en natuurlijk in chronologische orde van binnenkomst, bleek een gouden greep. In plaats van steeds maar losse fragmentjes binnen te krijgen, kreeg ik nu dus opeens inzage in een groot geheel, en ook de tijdsafstand die ik voor mezelf op deze wijze gecreëerd had, bleek op figuurlijke wijze voor mij ook meer afstand en daarmee rust te creëren. De audio’s gaven mij een goed inzicht in wat er twee jaar lang zoal in Stan en zijn echtgenoot Alan was omgegaan. Ik luisterde naar ongeveer honderd audio’s en de lijn die ze lieten zien, was consistent: eerst hoorde ik exact een jaar aan de gebruikelijke Stan Pluijmen woo-woo, maar sinds april 2019 begon Stan opeens met een ander koor mee te zingen. Dat werd ingeluid door een reeks aan uiterst merkwaardige mails waarin Stan buiten zichzelf getreden leek en ergens in het diepe universum, als een wonder van megaduiding van de geheimen van de kosmos, begon over synchroniciteit, mythische symbolen, God, Satan, buitenaardsen en onze gedeelde lotsbestemming.

Omdat ik gelijktijdig van Robbert van den Broeke haatmails ontving die voor de verandering eens over Stan en Alan gingen, en waarin Van den Broeke als een bezetene naar zijn voormalige vrienden aan het trappen was – hij stuurde me zelfs een audio waarin Stan gehoord kan worden die buiten zichzelf lijkt te zijn, jammert en huilt – kon ik wel horen dat er nu echt iets aan de hand was, wat waarschijnlijk niet gespeeld was. In Stans audio’s begon Stan echt anders te klinken, en, in de meest gunstige wijze voor Stan geïnterpreteerd, kun je stellen dat Stan inderdaad wakker leek geworden uit een nare droom of vloek, hij gebruikte zinnen als: “Ik heb mezelf voor schut gezet, ik heb Robbert losgelaten, wat heb ik gedaan? Robbert heeft me tot dingen aangezet, ik ben niet langer onder de trance van Robbert, je blogs mogen online blijven, want ze zijn correct, de vloek van Robbert…, er is geen hacker, het spijt me, ik geef mijn fouten toe…” Toegegeven, in deze zaak is het soms uitermate lastig om feiten van leugens te scheiden, maar de audio’s van Stan die van en na april 2019 kwamen, waren toch echt wel een stevige aanduiding dat de drie-eenheid Robbert-Stan-Alan niet meer bestond. Zowel Van den Broeke als Stan Pluijmen mailden me nu opeens hun “hele waarheid” (click op onderstaande galerij, dit is hoe ik het ontving, Robbert van den Broeke schrijft helaas zonder het gebruik van leestekens):

Dag Constantia de waarheid met wat voor gevolgen dan ook(.pdf)

Wanneer je deze mails van Robbert van den Broeke over de volgende Stan Pluijmen audio heen legt:

10:40: Stan “Er is geen hacker” (> in de Robbert van den Broeke haat en doodsbedreigingen zaak)
12:20: Stan: “Ik geef toe dat ik Micha Romijn was”.

en waarin Stan zegt dat hij geen online casinos gehackt heeft, zoals Van den Broeke beweert, maar dat hij wel casino’s via een truc lichter van hun geld heeft gemaakt, denk ik dat het volgende een realistisch model kan zijn van wat er echt gebeurd is: werktheorie: Stan ontdekte gaten in het mechanisme van online casino’s en was in staat veel geld te cashen. Met een aantal valse IDs, dan wel bestaande IDs van andere mensen (die ervan af wisten, Stan hun toestemming gaven hun ID te gebruiken, en waarvoor Stan hun vorstelijk beloonde), kon Stan de casinotruc herhalen. Van de Robbert van den Broeke clan respectievelijk van iemand die mailde vanuit de mailbox van “Micha Romijn” had ik twee complete IDs ontvangen, een van “Micha Romijn” zelf (voor- en achterkant van de ID) en een van een oude dame, een vrouwelijk familielid van Alan Sieradzki (die inmiddels overleden is). Dit “Micha Romijn” gebeuren was nog veel meer sinister dan de rest van alles wat er gebeurde, en hierover heb ik uitvoerig geschreven in mijn vorige Parameter blogs.

In 2017 werden de fake Micha Romijn plaatjes die ik in mijn Parameter blogs had opgenomen, opeens verwijderd door WordPress. Iemand had geklaagd, en ik betwijfel dat WordPress in staat is het verschil tussen een echt en een (min of meer goed gelukte) fake ID te zien. Dus als iemand met diezelfde fake ID bij hen kwam aanzetten, hadden ze geen keuze dan dit als een echte klacht te behandelen.

Stan Pluijmen bekende dus in al genoemde audio dat hij inderdaad “Micha Romijn” was. Maar aan de hand van de mails die ik van deze persoon ontving, kon ik duidelijk merken dat er echt wel ten minste een tweede persoon betrokken was bij deze mails, omdat ik na zovele mails van Stan zijn taal en energie herken, en een aantal waren zeker niet uit zijn pennenkoker.

Zeeslag
Zeeslag

Na zoveel jaren van ervaring met de hele groep rondom Robbert van den Broeke zijn de feiten (dus geen vermoedens) dat de heren Zeeslag spelen met elkaars mailbox (en meer, YouTube, social media enz.), gewild of ongewild. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een keer een foto van Stan die volgens Stan erg lelijk was, en het leek erop dat iemand die zich in dezelfde ruimte als Stan bevond Stans telefoon had gepakt en die foto stiekem naar mij verstuurd had. Dit is slechts een van de vele voorbeelden, en ik heb dit ook uitvoerig in voorgaande Parameter blogs behandeld en onderbouwd. Wat dit betreft wil ik toch aanbevelen al mijn voorgaande blogs op chronologische wijze te lezen dan wel, bij tijdnood of anders, te scannen. Door de enorme chaos die door deze mailboxtoestanden ontstond, en die in mijn optiek deels ook bewust door Stan gecreëerd werd als een soort rookgordijn, kwamen de heren in een soort grote, onlosmakelijke kluwen van samenhangend materiaal terecht.

Het lijkt erop dat de heren elkaar in een delicate balans houden die bestaat uit compromitterende feiten die ze van elkaar weten, en dat ze zeer goed mogelijk behoorlijk bang zijn dat de ander informatie gaat lekken richting mij of wie dan ook die de waarheid aan het licht wil brengen. De vele matennaaiers mails die naar mij gezonden werden, kunnen de gespannen sfeer tussen de heren, die wellicht zelfs om te snijden is, boekstaven. U kunt daarbij denken aan een gedachtengang en gedrag als: “Als jij niet dit en dit doet, dan ga ik (mis)informatie lekken, let maar eens op, ik bluf niet!”.

De “Micha Romijn” persoon was een stuk van de puzzel dat Stan helemaal niet lekker zat. Internationale politie zou mijns inziens het motief van “Micha Romijn” moeten onderzoeken. Omdat WordPress handelde naar aanleiding van een klacht van mogelijk de echte Micha Romijn, dat de plaatjes van de (fake) ID verwijderd moesten worden, lijkt het mij dat Micha Romijn wist dat zijn ID op oneigenlijke wijze was/werd gebruikt (die werd immers naar mij gestuurd, voor- en achterkant, en was wellicht gebruikt voor het spelen in online casino’s). Naar mijn mening moeten alle mogelijke scenarios nagetrokken worden. Twee belangrijke daarvan zijn: 1. Het moet onderzocht worden of Micha Romijn geld ontving in de ruil voor het gebruik van zijn ID of 2. Is (de echte) Micha Romijn een slachtoffer van ID diefstal en fraude? Als het tweede het geval is, waarom was niets hiervan dan op het nieuws (nieuws op wat voor wijze dan ook), waarom werd er dan niets van dit alles met overtuigend bewijs naar mij of andere journalisten gestuurd of gecommuniceerd? Ik had immers een grote ophef over het feit gemaakt dat ik zomaar complete IDs van andere mensen in mijn mailbox gedropt kreeg, ik had erover getweet met de plaatjes die ik niet eens vervaagd had. Maar nog meer natuurlijk: ik had die ID plaatjes op mijn WordPress, voor de ogen van de hele wereld, gepubliceerd.

Rachid is een andere betrokken persoon. Ik ontving zelfs een email van mijn goede vriend Jan Willem Nienhuys van Skepsis.nl, omdat Rachid blijkbaar tevergeefs met mij in contact had proberen te komen (?) en een poging via Jan Willem Nienhuys waagde. Deze Rachid lijkt iemand te zijn die tamelijk nauwe banden heeft met de club Robbert, Stan en Alan en zoals het er uitziet, heeft hij als het ware op de hele zaak meegelift. Robbert van den Broeke beweert in zijn email dat Rachid veel geld heeft ontvangen.

Ik ontving daarop emails van Rachid, maar noem het intuïtie of ervaring, het communiceren met hem voelde meteen al niet goed, het voelde als zinloos en als het spreken met iemand met een verwrongen geest. Er kwam ook overduidelijk niets uit deze hele communicatie en ik brak die dan ook al vrij snel af.

En dan is er nog dat gedeelte in Stans audio met en over misdaadjournalist John van den Heuvel. Uit genoemde audio concludeer ik dat Robbert van den Broeke de vuile was heeft buiten gehangen richting John van den Heuvel en deze verteld heeft dat Stan casino’s gehackt heeft. Zoals waarschijnlijk of mogelijk bij u bekend, heeft Van den Heuvel Joran van der Sloot in diens gevangeniscel in Peru opgezocht. En daarmee komen we weer eens mooi full circle, de kring Joran, Stan en Robbert.6

De twee audio files van Leydi Figueroa Uceda die ik via Stan toegezonden kreeg, passen naadloos in het plaatje dat Stan macht heeft of had over Joran en Leydi, want als iemand, en zeker als die persoon in de gevangenis zit of arm is, grote sommen geld van een ander krijgt, zoals deze twee, Joran en Leydi, van Stan6, dan zal die iemand of zullen die ontvangers toch wel sneller genegen zijn “rare dingen” voor hun weldoener te doen.

Verder past dit ook allemaal uitstekend bij Stans vreemde gevoel voor humor en zijn obsessie voor mij.

Om nog een keer terug te keren naar Stans “bekentenisclip”: Stan zegt in deze audio ook dat hij erin geluisd is met dat Casino verhaal, maar dat hij niet gearresteerd was, “Vraag maar aan John van den Heuvel”, en dat dit zou bewijzen dat hij onschuldig is aan het hacken van online casino’s.

Stan had ook al in eerdere emails naar mij gezegd dat hij alle banden met Joran van der Sloot verbroken had. Alan doet overigens dus ook zijn zegje in deze audio:

en beide lijken al dan niet oprecht bang voor Robbert, ze leken te denken, of acteerden zo, dat Robbert een soort sinistere vloek over ze had uitgesproken.

Over Alan heb ik overigens tot dusver niet veel gesproken. De waarheid is dat ik hem mag, net zoals ik Stan mag, maar wat ik niet mag is hun toedekken van fraude en bedrog (Robbert van den Broeke, Joran van der Sloot et cetera gerelateerd). Dit maakt alles extra onbegrijpelijk, ik bedoel: hun jarenlange, zeer actieve deelname aan het maak-de-ander-gek-maar-meestal-niet-op-een-leuke-manier spelletje. Er waren wat zijlijnen met Alan, zoals die keer dat ik op Twitter met hem sprak. Dat liep niet erg bevredigend af en hij delete dat account zelfs. Later, en geheel in lijn met wat Stan vaak deed, ontkende maar tevens bevestigde hij dat hij dat geweest was op Twitter. Ook van hem heb ik emails ontvangen, maar de meeste waren overduidelijk van Stan die zijn mailadres gebruikte. Dat kon ik niet alleen concluderen uit de gebezigde taal, maar Stan sprak in deze emails doodleuk over Alan als hij-persoon. Maar een paar mails van deze Alan-mailbox kwamen wel degelijk van Alan. In zijn emails naar mij was Alan altijd erg vriendelijk en hij reikte oprecht naar mij uit als een persoon onafhankelijk van Stan. Een aantal malen was Alan echter zeer verbolgen over dingen die ik op Twitter gezegd had. Het mag als feit beschouwd worden dat Alan een absolute insider is, aangezien hij dag in dag uit met Stan samenleeft.

De “oude” Stan, 25 december 2018:

Emails sturend via de mailbox van Robbert van den Broeke:

En, op dezelfde dag:

De “nieuwe” Stan:

Mijn stellige indruk is dat er nog veel meer mensen dan de reeds genoemden betrokken zijn bij de Robbert van den Broeke-Stan Pluijmen-Joran van der Sloot zaak, waaronder mogelijk ook diverse kopstukken uit de Nederlandse en internationale complot- en para-gemeenschap, en dat de casinofraude en parafraude niet de enige twee illegale zaken zijn. Denk maar aan Stans zeldzame koppigheid in het blijven volhouden dat de overblijfselen van Natalee Holloway te vinden zijn in graf nummer 15 op het St. Anna Kerkhof op Aruba. Zelfs Joran van der Sloot noemt dat St. Anna in de clip die Stan via de mailbox van Robbert van den Broeke in mijn schoot dropte: (Ik heb die clip van Engelse ondertiteling voorzien)

In april 2020 ontving ik een uitnodiging van een radio-journalist om over dit alles te praten en Stan kreeg van hem ook een uitnodiging. Maar Stan wil niet, wat hij (alleen) via mij duidelijk liet weten, want hij stuurde er me weer audio’s over:

Stan zegt wat interessante dingen in deze twee audio’s en zeker audio “15”: dat hij het web van leugens waar hij in verzeild is geraakt, haat en dat hij van alle kanten bedreigd wordt, dat het okay is dat ik al zijn audio’s publiceer omdat hij van de waarheid houdt. Hij zegt hierin ook dat hij al een hele opname voor mij gemaakt had, maar deze vervolgens weer gedelete had, omdat hij naar zijn smaak “te eerlijk” was geweest, en meteen vraagt hij zich hardop af of er zoiets bestaat als “te eerlijk”. Opnieuw (dit had hij al een aantal maal gedaan) praat hij over zijn (vroegere) cocaïne- en drankverslaving en zegt dat de audio’s tussen 2018 tot ruwweg (april?) 2020 hierdoor gemiddeld zeker opgenomen waren met een dubbele tong. Hij vraagt ook of ik hem niet voor gek wil zetten en zegt dat hij van me houdt. Hij vervolgt ermee dat hij heus niet denkt dat hij met geld alles kan afkopen. En dat hij geen zin heeft in sensatiejournalistiek over Joran van der Sloot, dat hij er niet bepaald trots op is Jorans vriend te zijn (geweest) en dat de journalist die hem (en mij dus ook) uitnodigde voor die radio-uitzending beslist moet denken dat hij achterlijk is, want anders had hij hem toch niet zo gevraagd. In deze audio kun je verder ook horen dat Stan bezig was iets te zeggen, maar dan opeens zijn zin afbreekt, alsof hij zich realiseert dat hij weer “te eerlijk” aan het worden was.

Volgens mij is dit allemaal nog maar een topje van de ijsberg, en deze indruk krijg ik door de letterlijk duizenden emails en mediabestanden die ik in deze zaak ontvangen heb. Deze “ijsberg” is mijns inziens een vulkaan die al jarenlang vervaarlijk aan het pruttelen is en die eens goed gaat uitbarsten. Mijn persoonlijke hoop is dat deze vulkaanuitbarsting zeer grondig zal zijn en dat de beerput geheel open gaat. Er zullen daarbij veel “verliezers” zijn, maar ook een paar grote winnaars, en ik hoop dat de ouders van Natalee Holloway – die al zoveel jaar recht hebben op de informatie wat er nu echt met hun dochter gebeurd is – bij die tweede groep, van winnaars, zullen behoren. Het is nu (op 30 mei 2020) precies 15 jaar geleden dat zij verdween. 

Iets geheel anders om dit mee af te sluiten: tot de dag van vandaag heeft Stan nooit “doorgekregen” wat mijn “geheime verzoek” aan hem is (en nee, dit verzoek gaat geenszins over geld). Ik vroeg iets van/aan Stan en ik zette dat op Twitter, maar het was en is aan hem om dit verzoek helderziend door te krijgen, aangezien ze immers beweren helderziend te zijn. Het verbaasde me dus wel dat ze er niet in slagen te weten wat dit verzoek is, en ja, Stan, mijn geheime verzoek blijft staan.

Voetnoten

[1] BN De Stem: Hoevens medium Van den Broeke niet langer verdacht van bedreigingen: ‘Ik heb de schijn tegen’
Internetbode: Rechtzaak tegen Robbert van den Broeke geseponeerd

[2] Zijn draai naar complottheorieën over het Corona Virus bleven niet onopgemerkt en werd door diverse media opgepikt.NRC GeenStijl Noemenswaardig is het feit dat slechts een fractie van de mensen die op de Geen Stijl YouTube clip reageerden, weten wie hij is, sommige mensen daar lijken zelfs te denken dat het interview met Robbert in scene is gezet dan wel dat Robbert een ingehuurde acteur is. Het zou ook kunnen dat ze hem niet herkennen, want hij is inderdaad gigantisch veel veranderd qua uiterlijk. Van den Broeke kreeg nog veel meer publiciteit in mei 2020, toen hij werd geïnterviewd door Ybeltje Berckmoes  die in dienst was bij de aspirant-omroep “Ongehoord Nederland”, terwijl hij Pim Fortuyn “channelde” die op 6 mei 2002 door Volkert de Graaf vermoord werd. Zowel de aspirant-omroep als Robbert werden onmiddellijk na de uitzending bedolven onder de negatieve kritiek en woede.

[3] Robbert van den Broeke Bedankt zijn volgers ! en Medium Robbert van den Broeke talk about Constantia Oomen.

[4] Zie mijn Parameter blogs Gevallen Engelen en Achter De Schermen Bij Robbert Van Den Broeke, Deel IV (Augustus 2018)

[5] Zie mijn Parameter WordPress en deze externe link. Voor het geval die niet (meer) werkt:

[6] Hier zijn wat relevante links:
Van der Sloot openhartig over Natalee in nieuwe video
John van den Heuvel: Joran wist niet dat hij gefilmd werd
Joran van der Sloot verdacht in witwaszaak


Blogs door Constantia

Waardeer mijn blogs! Als je mijn Parameter-blogs waardeert en je waardering wilt tonen met een kleine bijdrage: dat kan! Op deze manier help je onafhankelijke journalistiek te waarborgen. Ga naar mijn persoonlijke website, zie in de zijbalk, om te doneren.

 

🌟 Met heel veel dank aan Rob Nanninga, Sjaan, Manfred en Luciënne (de laatste voor wat zij deed in de Robbert van den Broeke & co zaak in 2016) 🤗

CAUGHT

By William Gazecki

When I arrived in Hoeven, Netherlands on Wednesday, August 15 th 2018, Robbert van den Broeke and I agreed that “now is the time”. It had been 16 years. I was ready to take him to the next level, gathering the core elements of a pilot for a TV series on Netflix, or Oprah’s network (OWN). The appropriate connections had been made, and Robbert was confident “the other dimensions” were ready to deliver. It was time to get “the money shots”. To finally capture on video the raw images of the most favorite stories- balls of light making crop formations, a craft
landing and creatures appearing…

I was so excited during the trip over that by the time I arrived I was bleary-eyed with intense jet-lag. Wednesday night I slept. Thursday night I went through the brand new camera Robbert’s friend Stan had bought for this excursion. Friday night- the 17 th – was our first night out in the fields. Robbert guided us to the Palingstraat, the same general area where the 2 largest crop circles ever to appear in the Netherlands had landed only several weeks prior. It
was around midnight. We parked, got out and walked a bit down the dike to the magical tree where Robbert had recently “made pictures”… apparition photos of Mary, the mother of Jesus.

He asked for my cell phone to use its camera, so people would know there was “no funny business”. I handed it to him, helping to make sure the flash was working. He wanted to use it in “selfie mode”, as he usually did (with everything on automatic). I found a nice comfy spot next to this huge, beautiful tree, sat down on the soft welcome earth, and sort-of nuzzled up to it with my as-yet to be resolved jet-lag, leaving Robbert to do as he would in the surrounding complete darkness. Everything felt good. I drifted off into a pleasant siesta. Not quite asleep, but not fully conscious either. It was a very sweet, safe and warm space. Lovely energy. He said later that the location of the tree was a portal. It certainly felt like it that night.

After awhile, he was done. He asked me to turn on the new video camera we’d also brought with us, and put it into “night-vision” mode so I could tape him doing what he was doing in the pitch black darkness. The camera we’d been using the previous trip had a button on the front, next to the lens, that when pressed put the camera into night-vision mode- that greenish/white palette of infra-red. On this new camera there was no such button to be found, and I’d not yet
delved that deep into the menus to know how to easily shift into night-vision. I feigned ignorance, saying I’d get it next time.

As we walked to the car he gave me my phone back, and I could see a screen full of thumbnails with many images of Mary and the classic lightball UFO, both against a pitch black background.
“Wow, that looks great!”, I said. He was like, “yeah, that’s the Billy Meier UFO” (which it was). “Please send me all the photos when you get back to your room tonight…” and, “I’m not sure if I want to release these yet or not”. I replied with, “sure, whatever you want. Just let me know”.

Easy peasy. I dropped him off at his place in Hoeven, and drove on to my room at the Golden Tulip in Bosschenhoofd. By then it was about 3 in the morning. I connected my iPhone to my MacBook Pro. It automatically opened an app called “Photos”, with the option of Sharing or Downloading from the phone to the laptop. For each shot, there were 2 files: a single jpeg still image, and a .mov file (moving image). I was not familiar with this, but soon became so. Turns out that beginning with the iPhone 6, the default setting when shooting stills is to also generate a short image sequence. Apple calls this the “Live” mode. It’s a nice feature that produces a 60-frame image sequence in addition to the one still image as usual. My first thought was, “nice… perhaps we’ll be able to see more of how “the other dimensions” work”. As I began to examine each shot taken by Robbert, my heart began to sink. I could see that he had been passing an image in front of the camera lens. Nothing paranormal about that.

Robbert left about 40 shots on the camera. He also deleted many before handing the phone back to me. The little .mov files show- without ambiguity- that he had been faking these “apparition” images. I placed all of them onto a timeline in my editing program (Adobe Premiere), so I could watch them in a continuous sequence. In that manner it was obvious that for every shot a similar movement could be observed. It’s easy to see the motion of a card or cutout passing in front of the lens.

I was dumbfounded and terribly disturbed by this. After 16 years of trusting Robbert, I now no longer could. I did not know what to do. I slept for a few hours, and then left him a message that I was not feeling well. I could not face him. I certainly could not pretend that everything was OK. I’m not capable of that sort of deception. So, I chose to retreat from the situation entirely. I called his sister Madelon, who with her husband Maarten came to visit and view the
material. They agreed that what was shown was Robbert manipulating prepared images in front of the camera lens. I also invited Danny and Dina of The Bigger Picture Event. At the time, they also agreed that the short videos show Robbert hoaxing. Apparently they have re- considered their opinion since then.

I have said and shown what I need to have considered. Thank you for reading.
William Gazecki

BETRAPT

Door William Gazecki

Vertaling: Constantia Oomen

Toen ik op woensdag 15 augustus 2018 in Hoeven aankwam, waren Robbert en ik het erover eens dat “de tijd gekomen was”. Reeds 16 jaar was er voorbij gegaan. Ik was eraan toe hem naar het volgende niveau te tillen: ik wilde de belangrijkste elementen voor een pilot voor een TV serie op Netflix of voor Oprah’s netwerk (OWN) verzamelen. Ik had al de juiste connecties gelegd en Robbert was ervan overtuigd dat de “andere dimensie” hier klaar voor was. De tijd voor de “money-shots” was gekomen.  Eindelijk de raw beelden op video  vast te leggen  van de meest favoriete verhalen: lichtbollen die graancirkels maken, de landing van een alien craft en wezens die verschijnen…

Ik was zo enthousiast over dit voorgenomen plan, dat tegen de tijd dat ik arriveerde mijn ogen op stokjes stonden van de intense jet-lag. Die woensdagnacht sliep ik. Op donderdag maakte ik mij vertrouwd met de gloednieuwe camera die Robberts vriend Stan voor de gelegenheid had aangeschaft. De vrijdagnacht van de 17e augustus 2018 was onze eerste veldnacht. Robbert leidde ons naar de Palingstraat, dat was hetzelfde gebied als waar slechts een paar weken daarvoor de 2 grootste graancirkels ooit in Nederland waren verschenen. Het was rond middernacht. We parkeerden de auto, stapten uit en liepen een beetje de dijk af die richting de magische boom leidt en waar Robbert recent “foto’s had gemaakt”… geestfoto’s van Maria, de moeder van Jezus.

Hij vroeg om mijn mobiele telefoon zodat hij de camera daarvan kon gebruiken, opdat mensen zouden weten dat er “geen bedrog in het spel” was. Ik gaf hem mijn telefoon en hielp hem de flash functie aan te zetten. Hij wilde de camera in de “selfie stand” gebruiken, zoals hij gewoonlijk deed (met alles op de stand automatisch).  Ik vond een fijn plaatsje naast de enorme en mooie boom en ging er zitten, op de zachte en mij verwelkomende aarde. Ik maakte het mij daar, nog steeds niet volkomen hersteld van mijn jetlag, behaaglijk, en liet Robbert zijn gang gaan zoals altijd, in het volkomen donker. Alles voelde goed aan en ik gleed weg in een soort van aangename roes. Ik was niet geheel in slaap, maar ik was ook niet geheel bij dagbewustzijn. Ik bevond me in een erg zachtaardige, veilige en warme ruimte. De energie was liefdevol. Hij zei later dat de boomlocatie een portaal was. Het voelde die nacht zeker zo aan.

Na een poosje was hij klaar. Hij vroeg mij de nieuwe videocamera, die we ook hadden meegenomen, aan te zetten en die in de “nacht-modus” te zetten zodat ik kon filmen wat hij aan het doen was in het pikkedonker. De camera die we de vorige keer hadden gebruikt, had een knopje aan de voorkant, naast de lens, die, als je erop drukte, de camera in de nacht-modus zette en het bekende groen-witte palet van infrarood-licht oplevert. Op deze camera zat dit knopje niet op die plaats en ik had me nog niet genoeg in het menu verdiept om te weten hoe je gemakkelijk naar de nacht-modus kon omschakelen. Ik wendde daarom maar voor dat ik het niet wist en zei hem dat ik dit de volgende keer wel uitgevogeld zou hebben.

Terwijl we terugliepen naar de auto gaf hij mij mijn telefoon terug, en ik zag een scherm vol met thumbnails met vele foto’s van Maria en de klassieke lichtbal UFO, allebei tegen een pikdonkere achtergrond.
“Wow, dat ziet er fantastisch uit!”, zei ik. Hij reageerde met “Ja, dat is de klassieke Billy Meier UFO.” (en dat klopte). “Stuur me alsjeblieft alle foto’s als je vanavond in je kamer terug bent…” en “Ik weet niet zeker of ik deze foto’s wel wil publiceren.” Ik reageerde met: “Vanzelfsprekend, wat jij wilt. Laat maar weten.”

Zo gezegd zo gedaan. Ik dropte hem thuis af in Hoeven en ik reed naar mijn kamer in het Golden Tulip Hotel in Bosschenhoofd. Tegen die tijd was het ongeveer drie uur in de ochtend. Ik sloot mijn iPhone op mijn MacBookPro aan. Het opende daarop automatisch een app met de naam “Foto’s”, die als optie heeft het delen of downloaden vanaf de telefoon naar de laptop. Voor elke opname waren er 2 bestanden: een enkel jpeg stilstaande foto en een .mov formaat (bewegend beeld). Ik was hier niet bekend mee, maar maakte me al snel vertrouwd met het concept. Het bleek toen dat, met ingang van de iPhone 6, de standaard instelling van het maken van stilstaande foto’s verbonden was aan het eveneens genereren van een korte beeldenreeks. Apple noemt dit de “Live” modus. Het is een alleraardigste eigenschap die een reeks van 60 beelden als supplement op de gebruikelijke, enkele en stilstaande foto produceert. Mijn eerste gedachte was: “Cool…, misschien kunnen we nu zien hoe “de andere dimensie” werkt.” Maar toen ik elke opname die Robbert gemaakt had bekeek, zonk mijn hart in mijn schoenen. Ik kon zien dat hij een plaatje voor de camera lens aan het houden was. En daar is niets paranormaals aan.

Robbert had ongeveer 40 opnames op de camera achtergelaten. Hij had er ook veel verwijderd voordat hij de telefoon aan mij teruggegeven had. De kleine .movie bestanden tonen – boven elke twijfel verheven – aan dat hij de “verschijningen” in scene had gezet. Ik plaatste alle foto’s in een tijdlijn in mijn bewerkingsprogramma (Adobe Premiere), zodat ik ze als een aaneengeschakelde reeks kon bekijken. Op die manier werd het duidelijk dat er vóór elke afzonderlijke opname een vergelijkbare beweging had plaatsgevonden. Het is heel gemakkelijk te zien dat er een kaartje of uitgeknipte vorm voor de camera gehouden wordt.

Ik was met stomheid geslagen en afschuwelijk van de kaart door wat ik zojuist ontdekt had. Na 16 jaar dat ik Robbert vertrouwd had, ontdekte ik dat ik hiertoe niet langer in staat was. Ik sliep een paar uur en liet toen een bericht bij hem achter dat ik me niet goed voelde. Ik kon hem simpelweg niet onder ogen komen. En ik kon zeker niet doen alsof alles wel in orde was. Ik ben niet in staat tot een dergelijke deceptie. Daarom besloot ik mij geheel terug te trekken uit de situatie. Ik belde zijn zus Madelon die vervolgens met haar echtgenoot Maarten kwam, en ze aanschouwden het materiaal. Ze waren het ermee eens dat het getoonde bewees dat Robbert van te voren geprepareerde plaatjes voor de camera aan het houden was. Ik nodigde ook Danny en Dina van “The Bigger Picture Event” uit. En ook zij waren het ermee eens dat de korte clipjes aantoonden dat Robbert de boel aan het flessen was. Maar schijnbaar hebben ze hun mening over hem sindsdien bijgesteld.

Ik heb alles gezegd en laten zien wat in deze zaak van belang is. Dank u voor het lezen.
William Gazecki

To get straight to the point. I am a bit overwhelmed by this right now. After all those years that I have been devoting my time to the Robbert van den Broeke case. After my last blog I got more serious hate mail from Robbert and audios from Stan. But that has now all become redundant. Something or someone “out there” has sent William Gazecki on my path with the evidence that everyone has been craving for, that last missing piece of the puzzle.

Yes, it indeed is exactly as skeptics including Rob Nanninga, Jan Willem NienhuysPepijn van Erp,  Sjaan and I thought.

In my last blog I told about William Gazecki, that he wanted to do a big project with Robbert, with lots of publicity (think of the biggest international things that you can think of, and then I say: yes, that!). Even a lot more than everyone thought, but I leave that open here. It is up to Gazecki if he wants to tell you about this “lots of publicity”.

What happened? Robbert is caught in the act, in moving images. With a fake Maria and a fake UFO “on sticks” in his hand. In the field. Waving in front of the camera.

I immediately give you the images and then the technical details. I want to keep this short. Images say more than words, and you know that I already have dedicated so many words to this.

The videos of the fake Maria and UFO independently of each other:

And this is what Robbert thought he left on Gazecki’s camera:

There is one thing that you really need to know. Exactly in the years that William Gazecki had no contact with Robbert, from 2011 to 2018, the dark Robbert van den Broeke came to life, for the whole world to see. Gazecki had no knowledge of this whatsoever, he was busy with other things in his life. He only knew “the old Robbert”. He is not to suffer any blame, on the contrary: he is the Godsend who got the proof and gave it to me, after he had read what Robbert and co have sent to me.

And here comes the (technical) explanation of William Gazecki:

“I’ve known Robbert a long time, always through Nancy Talbott. There’s a lot I know, and also a lot I *do not* know. I don’t want to hurt him, or see him hurt. However, the truth takes precedence, always. From what I’ve seen, you have been seriously manipulated and abused. Which I *do not* endorse or approve of. Very sick stuff.

I arrived last Wednesday. Had really bad jet-lag, so slept that night. Thursday we spent unpacking a new camera Stan had purchased. Friday was our first night going into the fields. We went out around midnight. Went to the tree that he had taken the “Mary” apparition photos previously (during the day).

He asked for my phone, to take photos… “so no one would suspect any camera tricks” (in his words). I gave it to him, which he wanted set-up to take selfies with flash. I say down next to the tree, and kind of crashed/spaced out. He walked around for a while, taking pics (I wasn’t watching). When he was done, he showed me that he’d captured a lot of images- of Mary (again), and of what we’ve always called a “lightball UFO“.

As we are leaving, he says, “Please send me all the images tonight”, and “I’m not sure whether to share these or not”. I was like, “Ok, sure, no problem”. I had absolutely NO suspicion of anything.

So I get back to my hotel room, and connect the phone (iPhone 6) to my Mac laptop. Immediately, it’s clear there are 2 files per shot- a jpeg still, and an mov (moving image quicktime). There’s an iPhone setting called “Live”, where every snap of the button in photo mode (not video) captures a still imager AND a short image stream (usually 60 frames or so). The LAST frame is what is displayed as your “shot”.

I’m like, “how cool! we can see how the other dimensions do their thing!” So, I start reviewing everything- the still images and the short image streams. Lo and behold, I see Robbert waving these things in front of the camera. I’m like, “oh shit…”. Also, “Live” mode is the default mode starting with the iPhone 6. I didn’t know much about it, and I’m certain Robbert knew NOTHING about it.

The long video is ALL of the short streams strung together, in order. You can see the pattern of waving in front of the lens.”

Of course, when Robbert was confronted with Gazecki’s disconcerting findings, he had his reply ready, just like with the octopus. He would only have wanted to demonstrate how deception would work; that William had asked him to demonstrate that. And even more sick insinuations towards Gazecki that I will not repeat here, because Robbert does not deserve it. William says that this is absolutely not the case, and that he did not know anything about the wave-in- front-of-the-camera-objects that Robbert apparently had in his pocket.

I think I can “predict” who you are going to believe in this matter: William Gazecki or the self-proclaimed medium, the “gene burner”, Robbert van den Broeke. Especially if you have seen the above images. Moreover, the day after William confronted Robbert, Gazecki received through Robbert himself (again) one of Robbert’s infamous photographs, “the demons-scream”. You can always look in my Google Drive to refresh your memory.

William Gazecki: “I don’t want to attack Robbert; I don’t want to hurt him. His life has not been easy, and I don’t want to bring more pain to him. I clearly have enough incontrovertible evidence to fully incriminate him, and it’s not my intention to take unilateral action towards him. The truth will speak for itself, however (and by whomever) it is presented. That said, I will defend and explain myself if or when attacked- be it by Robbert or Stan, or whomever. In that sense I am prepared to state the facts as required.”

Om met de deur in huis te vallen: ik ben een tikkeltje overweldigd. Na al die jaren dat ik hiermee bezig was. Na mijn laatste blog kreeg ik weer ernstige haatmail van Robbert en audio’s van Stan. Maar dat is nu allemaal onbelangrijk geworden. Iets of iemand “out there” heeft William Gazecki op mijn pad gestuurd mét het bewijs waar iedereen zo om heeft gesnakt, dat laatste, nog ontbrekende puzzelstukje.

Ja, het is dus exact zo als skeptici waaronder Rob Nanninga, Jan Willem NienhuysPepijn van Erp, Sjaan en ik al dachten.

In mijn vorige blog vertelde ik over William Gazecki, dat hij een groot project met Robbert wilde doen, met véél publiciteit (denk aan de grootste internationale dingen die u als Nederlander kunt bedenken, en dan zeg ik: ja, die!), zelfs veel meer dan iedereen dacht, maar ik laat dat hier verder in het midden. Het is aan Gazecki of hij wil vertellen hoevéél publiciteit.

Wat is er gebeurd? Robbert is op heterdaad betrapt, in bewegende beelden. Met een fake Maria en een fake UFO “op stokjes” in zijn hand. In het veld. Ermee wuivend  voor de camera.

Ik geef u meteen de beelden en daarna de technische details. Ik wil dit kort houden. Beelden zeggen meer dan woorden, en u weet dat ik al zoveel woorden hieraan gewijd heb.

De video’s van de fake Maria en UFO los van elkaar:

En dit is wat Robbert van den Broeke dacht dat hij achtergelaten had op William Gazecki’s camera:

Er is één ding dat u nog echt moet weten. Precies in de jaren dat William Gazecki geen contact met Robbert had, van 2011 tot 2018, kwam de duistere Robbert van den Broeke publiekelijk tot leven. Gazecki wíst het dus niet, hij was met andere dingen in zijn leven bezig. Hij kende alleen “de oude Robbert”. Hem treft geen enkele blaam, integendeel: hij is de Godsend en het Buitenkansje die het bewijs in handen kreeg en dat aan mij gaf, nadat hij gelezen had wat Robbert en co zoal richting mij gestuurd hebben.

En hier komt de (technische) toelichting van William Gazecki:

“Ik ken Robbert al een lange tijd, dat was altijd via Nancy Talbott. Er is veel dat ik weet, maar ook veel dat ik *niet weet*. Ik wil Robbert geen pijn doen, of zien dat iemand hem pijn doet. Echter: de waarheid heeft voorrang op alles. Wat ik inmiddels nu wel gezien en gelezen heb, is dat jij (Constantia) serieus gemanipuleerd en slecht behandeld bent. En dat keur ik absoluut niet goed. Ongelooflijk ziek gedrag.

[…]

Ik kwam afgelopen woensdag aan. Ik had erge last van een jet-lag, dus die eerstvolgende nacht sliep ik alleen maar. Op donderdag pakten we de nieuwe camera uit die Stan had gekocht. Vrijdag was onze eerste “velddag”. We gingen omstreeks middernacht naar buiten. We gingen naar de boom waar Robbert recent de Maria verschijning gefotografeerd had (overdag).

Hij vroeg om mijn telefoon, om foto’s te maken… “Opdat niemand zou kunnen zeggen dat hij trucs had uitgehaald” (in zijn woorden). Ik gaf hem mijn telefoon en hij wilde die gereed maken om selfies te maken met gebruikmaking van flash-licht. Ik ging naast de boom zitten en soort van raakte weg in een roes qua aandacht. Hij liep een poosje rond en maakte foto’s (terwijl ik niet keek). Toen hij klaar was, toonde hij me een heleboel foto’s, weer van Maria en wat we altijd een “lichtbal UFO” noemden.

Terwijl we weggingen zei hij: “Stuur me vanavond alle foto’s.” en “Ik weet nog niet of ik deze wel wil delen.” Ik zei zoiets als: “Okay, geen probleem.” Ik had in de verste verte geen vermoeden wat er komen ging.

Ik ging terug naar mijn hotelkamer en verbond de telefoon (iPhone6) aan mijn Mac laptop. Onmiddellijk werd duidelijk dat er twee bestanden per opname zijn, een stilstaande .jpeg en een movie-formaat: moving image quicktime. Er bestaat een iPhone setting die “Live” heet, die met elke druk op de knop in foto-stand (dus geen video) een stilstaand beeld vastlegt EN en korte beeldenstroom (meestal 60 frames of zo). Het LAATSTE frame wordt dan getoond als je “foto-opname”. 

Mijn eerste reactie was: “Hé, wat cool, nu kunnen we zien hoe “de andere dimensie” in zijn werk gaat. Dus ik ging er eens goed voor zitten om alles te evalueren, de stilstaande beelden én de korte, bewegende beelden. Wat ik toen zag, tartte elke verbeelding: ik zag Robbert die dingen voor de camera aan het wuiven was. Mijn reactie was: “Oh shit…” U moet weten dat de “Live stand” de default setting is in de iPhone 6 . Ik wist er niet veel van, en ik ben er zeker van dat Robbert daar ook NIETS van af wist. 

De lange video is een verzameling van ALLE beelden achter elkaar. Je kunt zien wat Robbert doet terwijl hij met twee objecten voor de lens aan het wuiven is.

Natuurlijk, toen Robbert werd geconfronteerd met Gazecki’s onthutsende bevindingen had hij, net als bij de octopus, alweer zijn weerwoord klaar. Hij zou slechts hebben willen demonstreren hoe bedrog in zijn werk zou gaan; dat William hem gevraagd had dat te demonstreren. En nog meer misselijke insinunaties richting Gazecki die ik hier niet eens ga herhalen, omdat Robbert dat niet verdient. William zegt dat dit absoluut niet zo is, en dat hij niets wist van wuif-objecten-voor-de-camera die Robbert kennelijk op zak had.

Ik denk dat ik toch kan “voorspellen” wie u gaat geloven in deze kwestie:  William Gazecki of het zelfverklaarde medium, de genverbrander, Robbert van den Broeke.  Zeker als u bovenstaande beelden heeft gezien. Oh ja, daags nadat William Robbert confronteerde, mocht ook Gazecki van Robbert een van Robberts beruchte foto’s ontvangen, “de demonen-schreeuw”, zo u wilt. U kunt altijd in mijn Google Drive kijken om uw geheugen op te frissen.

Over de titel van dit blog: ik gebruik het woord “Godsend” in de Engelse versie van dit blog, maar de Nederlandse vertaling met “Buitenkansje” leek me erg toepasselijk, aangezien dit zich letterlijk buiten heeft afgespeeld.

Gazecki: “Ik wil Robbert niet aanvallen of pijn doen. Zijn leven was niet gemakkelijk en ik wil het niet nog zwaarder voor hem maken. Ik heb meer dan genoeg bewijsmateriaal om hem te belasten, en het ligt niet in mijn bedoeling om eenzijdige actie tegen hem te ondernemen. De waarheid spreekt voor zich, hoe (en door wie) die ook wordt gebracht. Dat gezegd hebbende, ik ben bereid mijzelf te verdedigen en de zaak toe te lichten als ik aangevallen word – zij het door Robbert of Stan, of door wie dan ook. Op die manier ben ik, indien nodig, zeker bereid voor de feiten te gaan staan.”

tl;dr New hate speeches in videoclips and again in word by Robbert van den Broeke prove that he was an/the most important hate mailer all along and there is no hacker who hacked all his accounts, Social Media included. What’s really going on as far as Joran van der Sloot-Stan-Robbert are concerned remains unclear. Furthermore with Stan’s help, Robbert is busy getting a foothold in America.

Content

Run-up
Robbert
Stan
Footnotes
Update – One day after blog publication

Run-up

The final paragraph of my previous blog of August 12, 2017 indicates what an important part of that blog was about: the Robbert van den Broeke link, via Stan, to Joran van der Sloot / Natalee Holloway. Coincidentally, exactly one week later, on August 19, 2017, a high-profile crime documentary about Natalee Holloway would air:

But Stan was not addressed in this umpteenth Natalee Holloway disillusion. It turned out to be about another former pal of Joran van der Sloot: the now stabbed-to-death John Ludwick (ultra-insider Gabriel Madrigal incidentally has indications that the wrong person has been appointed for the stabbing, and acquitted because of “self-defense”).

A year has passed: August 2018. What has happened?

The publication of the Hanger blog was not received with cheers by Robbert, Stan and associates. In the immediate weeks following the publication of the blog, I received very hostile, vulgar mail of old acquaintances and new busybodies from the inner circle of Robbert van den Broeke.1  First Stan took off in many audios to come, pulling the trump card that he would slam me with a lawyer,  demanding that I remove all my Robbert van den Broeke blogs, until I decided in mid-September 2017 to remove all surnames. Only Robbert van den Broekes surname, as a public figure, I kept intact. I then received two “thank you emails” from Stan.

Robbert

On August 25, 2017, Robbert checks in by email, whining about  all my (> Constantia’s skeptical) work being in vain. On 12 September 2017, Robbert van den Broeke checks in again, hatred becoming visible again. His hatred will be culminating in the following months, and erupting like a volcano in December 2017, becoming extremely visible and undeniable , for the first time really in live images and sound. Anybody who has seen his recent video clips directed at me (and others), would find it impossible to deny that he was the (or: a) hate mailer all along, and that there never was a hacker in the sense that Robbert van den Broeke did not participate passionately. However: due to new hate mail received via other accounts than that of Robbert, it has become even clearer that a club around Stan must have been active as well.1

Important sideline in his recent videos is his glorification of America where, according to Robbert, he is going to be very big and famous. To cite a couple of Robbert’s phrases: “Reconstruction in America”, “Those people are intelligent”, “Sexy American media”. In his clips Robbert turns against the Netherlands, which in his view is only a small, insignificant country, that now ignores him in terms of media attention. But it turns out to be secretly bothering him, because on November 14, 2017 I receive an email in which Robbert wants to know if the Dutch media are conspiring against him and who told me that he was boycotted since all his * ahem * downward spiral movements. A Dutch media insider had indeed said that to me and I had referred to it briefly on Twitter without mentioning a name.

In December 2017, Robbert shows his depression medication in a video clip and says that Skepsis and I are partly responsible for his terrible life. Both his videos and email messages from December 2017 use exactly the same language (and some dirty pictures) as the hate mails I received from Robberts “hacker”. I have put all the concrete material (links to a selection of clips and numerous screenshots) in the footnotes. I posted the video clip on Twitter and Stan no longer repeated the hacker story. He c-alled Robbert’s behavior “problem behavior” or said that he did not approve that side of Robbert, but that was it.

NSFW, by way of illustration I give you phrases from the new hate mails and clips of Robbert: “Fuck you, wind, fart in your face, with your face in the shit, stupid box, twat, Rob Nanninga is a bastard, shut the f up! , bitch, God love me (Robbert, this should be “God loves me”, the way you say it means that you ask God to love you), stupid dumb woman, filthy dirty slut, (you are) snot on the door, old grumpy box, pooped out Aunt Sidonia, asshole, a pooped out Mihun bite, I wish you misery for 2018, throat inflammation, that you become blind and deaf, cunt, chemotherapy eyebrows, spiritual women’s gag: dirty cauliflower smell, dirty fart girl, rancor bitch, I writhe with pleasure, I feel the power taking off between my buttocks , Constantia excreted like turd, Hey lettuce head, Hey tart, gas in your face, Bitch Constantia I would prefer to sit on top of your stubborn face sitting down with my weight until I hear literally crack and you no longer move!!!” Anyway, I’ve probably forgotten a few more.1

The theory of Robbert and Stan that a hacker sent hate and death threats to numerous people via Robbert’s mailbox and Social Media accounts (Facebook and Twitter), and thus absolutely not Robbert, can be definitively and demonstrably relegated to the trash can. To my great surprise, Robbert and Stan had taken the trouble to re-upload their “hacker story” on YouTube on July 23, 2018, now with English subtitles, so apparently meant for the English-speaking public and the America that Robbert is drooling about like crazy. In my view, an attempt to clean their own house procatively for the purpose of the still fairly ignorant foreign countries.

Pietro Longhi, The charlatan (1757)

Van den Broeke is still actively and relentlessly continuing to “predict” and “find” crop circles, fake pictures of spirits and so on. The difference with the past is that he, just like charlatans who are not taken seriously (anymore) in their own country, shifts his ambitions to foreign countries and especially America. He already succeeds on a limited scale via someone who calls himself Johny Webb and filmmaker William Gazecki. Yet he is already stumbling upon the stone of reality. His “alien tentacles”, which according to many down-to-earth Dutch and non-Dutch people look damn much like octopus arms, turned out to be exactly that after DNA analysis: octopus-arms. 🐙

Screenshot YouTube, Robbert van den Broekes “alien” tentacles.

Webb went to offer them at the Natural History Museum in London and the result came back as: 100% Octopus Vulgaris. On his Facebook page, Robbert van den Broeke had broadly announced the upcoming alien tentacle DNA research, but then it remained suspiciously silent.

Robbert raises high expectations around the “alien” tentacles, but after that it remains suspiciously quiet.

When I critically questioned this silence on my Genverbrander10 twitter account, I received the following mail from Stan in my virtual mailbox, saying; “We are now making a documentary with William. The DNA results will be included in it.

We are not going to bring this news out cheaply was the deal. It is earth-shattering.”

Stan with his “earth-shattering” news

Suddenly, on 13 July 2018, Johny Webb in one of his videos did reveal the DNA result. He appeared to have felt social scrutiny to say something about it. Understandably, since these “alien tentacles” have been Robbert van den Broeke’s Stumbling Block since June 2015. Johny, however, felt  duped by the Natural History Museum, nót by Robbert van den Broeke. Reason: in the accompanying letter the museum had not correctly described his octopus specimen, and he also found the DNA resul suspiciously concise (they paid £408 (about $530) for this research).

Robbert rapidly overturned public embarrassment and did so on his new website (launched Mid-July 2018 with operating language: English):

Octopus is Octopus, but Robbert knows why!

Shortly after Johny Webb, American filmmaker William Gazecki also visited Robbert. Johny had reportedly seen a very small and unsightly crop circle emerging in Robbert’s company when they had looked away for a moment (uh no, so they didn’t see it “emerge”, and it may also be that Johny just did not look carefully beforehand). But this was only the prelude to something literally much bigger: “the largest crop circle in the Netherlands“. (Unfortunately not, Robbert) This one was “found” in the company of William Gazecki and actually predicted by no other than Robbert.2

Robbert’s crop circles at the time around the visit of Johny Webb and William Gazecki.

William Gazecki obviously refuses to establish a serious background check on Robbert and apparently never heard of partners in crime too: people who help Robbert, also when making crop circles. He is just as believer as Johny Webb and has started a Crowdfunding to make a “reality TV series” about Robbert.

William Gazecki’s Robbert van den Broeke Crowdfunding

Update Gazecki August 23, 2018: William Gazecki decided to end all collaboration with Robbert overnight. Reason as yet unknown.

Stan

Stan has sent me a lot of audios again, I uploaded some “highlights” on Soundcloud. Stan’s unctuous and in principle not at all unpleasant voice (he would talk a snake out of his skin)-audios could be put on “Repeat” without noticing the difference between any of them. They all ride the same hobbyhorses.

Because of the Oxygen series in August and September 2017, and in any case, It was again about Natalee Holloway, that she really is in Grave number 15 (click!) (With small crack in the grave) on St. Anna in Aruba. Stan really wanted to talk to the FBI, but nobody wants to listen to them (Robbert and Stan). Stan finds it extremely annoying that in my Knaapje blog I made a link from Joran to him, Stan in Aruba. But in doing so, Stan always forgets that I did not come up with that theory, but he himself together with his Micha Romijn (whoever that is), for this purpose see the Knaapje Drive files (not complete).

A few of his audios were about former group member Roy. Stan came back several times to Roy’s statement that he had said that Stan had misused his bank account, claiming that he could prove that Roy was lying.3

On 30 November (Stan) and 23 December (Robbert) I received from both Robbert and Stan (integral recording) the announcement that Robbert had applied for a passport and would go to Aruba with Emile Ratelband to open Natalee Holloway’s grave. A quaint development that becomes even more quaint when you realize that Emile Ratelband was one of Robbert and co’s victims in terms of hate mail and hacks. Via Facebook I contacted Emile Ratelband about this, but he hardly responded and said he did not owe anyone an explanation. The trip was canceled not long afterwards.

Some last stones for this blog:

On 22 February 2018 Stan reported by mail that a brick had been thrown through the window of Robbert’s window on the first floor. Robbert’s favorite tree on the Palingstraat was also damaged. He wrote: “It is not funny, he could have got it on his head”. Stan sent a video of Robbert showing this, not the same clip that they would post on YouTube later. Critical people wondered whether this was perhaps a kind of Munchausen syndrome, because it is physically almost impossible to throw a heavy brick through a window so high and accurately.

On April 12, 2018,  I received the same mail message with “Stan” as the signed sender twice via Robbert’s mailbox, reporting that Robbert had been arrested by the police for open defecation; “Robbert had a great urge due to a blocked sewer in his house and practiced open defecation in the bushes near Breda airport Pangevaartbos” (whole text on request).

On April 22, 2018, I received an old-fashioned hardcore hate mail from Robbert van den Broeke, and when Stan claimed through an audio file that this was “humor” , I deployed a temporary Twexit. On May 1, 2018, I had an important Twitter announcement for Robbert and Stan, namely that I would not watch and listen to their clips and audios anymore and I have been adhering to that since April 22, 2018. I mentioned that I may continue reading their text-mails . Only during the writing of this blog, I briefly and fleetingly viewed the three clips of Robbert I hadn’t watched, following up on my own new “rule”.  Despite my repeated Twitter communication, Stan sent me  to this day a reasonable freight load (70 pieces after April 23, 2018) emails, of which twenty-nine audios and clips that I no longer listened to and watched (none, Stan!) . Robbert sent three emails after April 22, of which one email contained three clips.

On June 15, 2018, I had a very special request to Stan via Twitter, but then he and / or Robbert had to find out for themselves what that was. No problem would you think, for these two men who claim that they are highly sensitive / clairvoyant. But that was disappointing. Stan started to guess by mail and Robbert also made an attempt by mail. All wrong.

On June 29, 2018 I tweeted towards Stan an idea that I got on the spot because he kept demanding that I delete my blogs. I wanted € 1.5 million, then I would delete my blogs. Of course I did not expect to get that, and if I did, I would be the first to go to the FBI with the question of checking the money. I then received a mail from veteran “Sander de Graaf” (aka Stan) who countered my “requested sum of money” with €30.000 Euro. Stan denied not so much later that he was this Sander de Graaf (he had admitted to the “previous” Sander de Graaf). On Twitter, Stan’s husband Alan (or Stan under his account, or both) suddenly talked to me in detail on July 25, 2018, seemingly friendly, but with a hateful undertow, also about my requested sum of € 1.5 million, but deleted his entire account swiftly after he had said about Joran van der Sloot that Joran already received all the(ir) money. Alan also said he has “a rich family”. The tone of several tweets reminded me that Robbert van den Broeke probably did not quite hate mail all by himself. This too was followed by Stan’s denial that this was Alan, with the remark: “You are being manipulated by a 3rd.” I do assume that it was Alan and Stan, the account had been active on Twitter at least since March 2018 with Alans photos and Alan had also responded in March, and I had responded to that, and for months there was no denial on their side (and they have proven to spell out my Twitter account on a daily basis).

Update – One day after blog publication:

Robbert van den Broeke, hatemail August 9, 2018

Robbert van den Broeke hatemail August 9, 2018

Robbert van den Broeke

Footnotes

[1]  The old acquaintances were Micha Romijn, Anne Kuiters, Sven (the brother of Stan) and Alan (the husband of Stan). The new unknowns involved one Harvey de M (full name known to me), “Mr Klijn” and “Floris Dutczak”. Language use of “Anne” and “Sven” made me unmistakably think of Stan again and was extremely obsceen (concrete texts on request). Language of “Mr Klijn” was even more serious and outright qualifiable as “threatening”. I also received part of his e-mails via Stan’s mailbox, under the guise of: “Look what I received …”. Through this account and a fake account in my own name (constantacriminal@gmail.com) I received very vulgar and threatening language, partly photoshopped in pictures. In September 2017 I also received a few long mails under this fake gmail account which supposedly explained how it really was with Stan and the hacker (texts on request).
Piquant detail in this is that in a a couple of these mails the disclaimer of the Donders Institute was used, an institute that, according to Robbert van den Broeke and Stan, would carry out scientific research with Robbert van den Broeke.
On June 25, 2018, I received a new email from “Micha Romijn”, four pieces (all documents can be requested by serious journalists).

The series I received via “Dhr Klijn”, Stan and a fake Constanta-gmail account in September 2017: (two most threatening removed in 2019)

Robbert emails (selection, click or swipe to be able to read it):

Robbert videos (selection, click or swipe to see / play) – when you click on the pictures, you get the playable link.

Note: if no links appear below the images, this is due to the method of opening this page. Try again by opening this page via a web browser.

[2] You can find more, entertaining, coverage at PowNews and Indigo Revolution.

[3] See Stan about Roy: Soundcloud 1, Soundcloud 2. And this Soundcloud file about Roy I already mentioned in my last blog. (all Dutch)

 

– I want to thank Sjaan again for all her input.

tl;dr Nieuwe haatuitingen van Robbert van den Broeke in videoclips én wederom in woord bewijzen dat hij zelf een/de belangrijkste haat-mailer was en dat er geen sprake is van een hacker die al zijn accounts, inclusief Social Media, gehackt zou hebben. Hoe de vork in de steel zit wat betreft Joran van der Sloot-Stan-Robbert blijft onduidelijk. Verder is Robbert met hulp van Stan druk bezig in Amerika voet aan de grond te krijgen.

Inhoud

Aanloop
Robbert
Stan
Update – Eén dag na blogpublicatie
Voetnoten

Aanloop

De slotpassage van mijn vorige blog van 12 augustus 2017 geeft aan waar een belangrijk deel van dat blog over ging: de Robbert van den Broeke link, via Stan, naar Joran van der Sloot/Natalee Holloway. Het toeval wilde dat exact een week later, op 19 augustus 2017, een spraakmakende crime-docu over Natalee Holloway zou starten:

Stan kwam echter niet aan bod in deze zoveelste grote Natalee Holloway desillusie. Het bleek om een andere voormalige maat van Joran van der Sloot te gaan: de inmiddels doodgestoken John Ludwick (ultra-insider Gabriel  Madrigal heeft overigens aanwijzingen dat de verkeerde daarvoor is opgepakt en ook weer vrijgesproken, wegens “zelfverdediging”).

Er is nu een jaar voorbij: augustus 2018. Wat heeft zich zoal voorgedaan?

De publicatie van het Knaapje blog werd niet met gejuich ontvangen door Robbert, Stan en consorten. In de directe weken na publicatie van het blog kreeg ik zeer vijandige, vulgaire mail van oude bekenden en nieuwe bemoeials uit de Robbert van den Broeke kring.1 Als eerste begon Stan, in vele audio’s die daarover nog zouden komen, te dreigen met een advocaat, en hij eiste dat ik al mijn Robbert van den Broeke blogs zou verwijderen, totdat ik half september 2017 besloot om alle achternamen te verwijderen. Alleen Robbert van den Broekes achternaam, als zijnde publiek figuur, liet ik staan. Daarop ontving ik twee “bedankmailtjes” van Stan.

Robbert

Op 25 augustus 2017 meldt Robbert zich per email met een dreinend toontje dat al mijn (> Constantia’s skeptische) werk voor niets is. Op 12 september 2017 meldt Robbert van den Broeke zich opnieuw, nu toch weer met haat in de contouren aftekenend.  Zijn haat wordt de maanden erop, met als hoogtepunt december 2017, steeds duidelijker zichtbaar, voor het eerst echt in bewegende beelden, in geur en kleur. Het valt voor niemand, die zijn recente videoclips gericht aan mij (en anderen) gezien heeft, meer te ontkennen dat hij al die tijd de (dan wel: een) haat-mailer was, en dat er nooit een hacker is geweest in die zin dat Robbert van den Broeke niet heel hard meegedaan heeft.  Echter: door tevens nieuw ontvangen haatmail via andere accounts dan dat van Robbert is nog duidelijker geworden dat een club(je) rondom Stan zeer voor de hand ligt als medeschuldigen.1

Belangrijke zij-ader in zijn recente video’s is zijn verheerlijken van Amerika waar hij volgens eigen zeggen zeer groot en bekend gaat worden.  Gebruikte woorden van Robbert: “Heropbouw in Amerika”, “Die mensen zijn intelligent”,  “Sexy Amerikaanse media”. Robbert schopt in een aantal van die uitingen duidelijk tegen Nederland aan, dat volgens hem maar een stom kikkerlandje is, dat hem nu qua mediabelangstelling veelal negeert. Maar het blijkt hem toch stiekem wel dwars te zitten, want op 14 november 2017 ontvang ik een mail waarin Robbert wil weten of de Nederlandse media tegen hem samenspannen; wie dat tegen mij zei dat hij geboycot wordt sinds al zijn * kuch * neerwaartse bewegingen.  Een Nederlandse media insider had dat inderdaad tegen mij gezegd en ik had het op Twitter laten vallen zonder een naam te noemen.

In december 2017 toont Robbert in een video clip zijn depressiemedicijn en zegt dat Skepsis en ik mede schuldig zijn aan zijn afschuwelijke leven. Zowel zijn video’s als mail-uitingen bezigen vanaf december 2017 exact hetzelfde taalgebruik (en wat vieze plaatjes) als de haat-mails die ik van Robberts “hacker” ontving. Al het concrete materiaal (links naar een selectie van clips en tal van screenshots) heb ik in de voetnoten gezet. Ik maakte hier melding van op Twitter en Stan beriep zich niet langer op het hacker-verhaal. Hij vergoeilijkte het gedrag van Robbert als zijnde “probleemgedrag” dan wel zei dat hij die kant van Robbert niet goedkeurde, maar daar bleef het bij.

NSFW, ter illustratie geef ik u zinssneden uit de nieuwe haat-mails en clips van Robbert: “Fuck you,  wind, scheet in je gezicht, met je gezicht in de poep, stomme doos, kutwijf, Rob Nanninga is een klootzak, bek dicht!, bitch, God love me (Robbert, dit moet zijn met een -s, “God loves me”, zoals jij het zegt betekent het dat je vraagt aan God om van je te houden), stomme domme vrouw,  vieze vuile snol, (jij bent een) pulk op de deur, oude chagrijnige doos, uitgescheten Tante Sidonia, asshole, een uitgepoepte mihoenhap, Ik wens je ellende voor 2018, keelontsteking, dat je blind en doof mag worden, trut, chemokuur wenkbrauwen, spirituele vrouwenbek-lucht: vieze bloemkool-lucht, vieze windenmeisje, rancunewijf, Ik kronkel van genot, Ik voel de macht tussen mijn billen opstijgen, Constantia uitgepoept als drol, Hey kropsleuf, Hey rotwijf, ruft in je face, Kut constantia ik zou het liefste boven op je eigenwijze gezicht gaan zitten met mijn gewicht tot dat ik letterlijk krak hoor en je niet meer beweegt!!!” Enfin, ik ben er vast nog een paar vergeten.

De theorie van Robbert en Stan dat een hacker via Robberts mailbox én Social Media accounts (Facebook en Twitter) vele mensen haat-mailde en bedreigde, en dus absoluut niet Robbert, kan hiermee definitief en aantoonbaar naar de prullenbak verwezen worden. Tot mijn grote verbazing hadden Robbert en Stan wel de moeite genomen hun “hackerverhaal” op 23 juli 2018 opnieuw op YouTube te uploaden , nu met Engelse ondertiteling, dus kennelijk bedoeld voor het Engelstalige publiek en het Amerika waar Robbert zo mee dweept. In mijn optiek een poging alvast hun straatje schoon te vegen richting het nog tamelijk onwetende buitenland.

Pietro Longhi, De charlatan (1757)

Van den Broeke gaat nog steeds actief en onverdroten op oude voet door met het “voorspellen” en “vinden” graancirkels, nepfoto’s van geesten en wat dies meer zij. Het verschil met vroeger is dat hij, net zoals charlatans die in eigen land niet (meer) serieus worden genomen, zijn ambities richting het buitenland en met name Amerika verlegt.  Dit lukt hem al op beperkte schaal via onder andere iemand die zich Johny Webb noemt en filmmaker William Gazecki. Toch stuit hij nu al op de steen der realiteit. Zijn “alien tentakels” die volgens veel nuchtere Hollanders maar ook niet-Hollanders verdomd veel op octopus-armen lijken, bleken na DNA-analyse precies dat te zijn: octopus-armen. 🐙

Screenshot YouTube, Robbert van den Broekes “alien” tentakels.

Webb ging ze aanbieden bij het Natural History Museum in Londen en daarbij kwam als resultaat terug: 100% Octopus Vulgaris. Op zijn Facebook pagina had Robbert van den Broeke breeduit kond gedaan van het ophanden zijnde alien tentakels-DNA onderzoek, maar daarna bleef het verdacht stil.

Robbert wekt hoge verwachtingen rondom de “alien” tentakels, maar daarna blijft het verdacht stil.

Toen ik hierbij wat kritische vraagtekens zette op mijn Genverbrander10 twitter account, kreeg ik de volgende mail van Stan in de digitale brievenbus:

Stan met zijn “wereldschokkende nieuws”

Opeens kwam Johny Webb op 13 juli 2018  in een van zijn video’s wél met het DNA resultaat.  Hij bleek zich sociaal nogal onder druk gevoeld te hebben om er iets over te zeggen. Begrijpelijk aangezien deze “alien tentakels” al sinds juni 2015 dé Robbert van den Broeke Steen-Des Aanstoots vormden. Johny voelde zich echter niet door Robbert van den Broeke , maar door het Natural History Museum gedupeerd. Reden: in de begeleidende brief had het museum zijn octopus specimen volgens hem niet correct omschreven en daarnaast vond hij de DNA uitslag verdacht beknopt (er was £408 (ongeveer€450) voor betaald).

Van den Broeke trok al snel zijn gezicht weer in de plooi op zijn nieuwe website,  die half juli 2018 met als voertaal Engels werd gelanceerd:

Octopus is octopus, maar Robbert weet waarom!

De aliens die hun tentakels voor Robbert afgeworpen hadden, hadden ervoor gezorgd (?) dat deze van aardse komaf  (?) waren, om de mensheid de geruststellende boodschap te geven dat aliens ook heel normaal zijn (?).

Kort na Johny Webb bezocht ook Amerikaans filmmaker William Gazecki Robbert. Johny had in gezelschap van Robbert naar verluidt een erg kleine en onooglijke grascirkel zien ontstaan , toen zij even weggekeken hadden (uh nee, dus niet  “zien ontstaan”, en het kan ook zijn dat Johny van te voren gewoon niet goed gekeken heeft). Maar dit bleek slechts de prelude op iets letterlijk veel groters: “de grootste graancirkel van Nederland“. (Helaas niet, Robbert) Deze werd “gevonden” in gezelschap van William Gazecki en zowaar door niemand anders dan Robbert voorspeld.2

Robberts graancirkels ten tijde rondom het bezoek van Johny Webb en William Gazecki.

William Gazecki wil van geen serieuze Robbert van den Broeke background check weten en heeft blijkbaar ook nog nooit van partners in crime gehoord: mensen die Robbert helpen, ook bij het maken van gewas-cirkels.  Hij is al net zo’n believer als Johny Webb en heeft een Crowdfunding gestart om een “reality TV series” over Robbert te maken.

William Gazecki’s Robbert van den Broeke Crowdfunding

Update Gazecki 23 augustus 2018: van de een op de andere dag heeft Gazecki alle samenwerking met Robbert opgezegd. De reden is vooralsnog onbekend. 

Stan

Stan heeft mij weer ontzettend veel audio’s gestuurd,  ik heb een aantal “hoogtepunten” op Soundcloud gezet. Stans zalvende en in principe zeker niet onaangename stemgeluid-audio’s kun je bijna op repeat zetten zonder verschil te bemerken, ze berijden allemaal dezelfde stokpaardjes.

Wegens de Oxygen serie in augustus en september 2017, en sowieso, ging het ook weer over Natalee Holloway en dat ze volgens Stan toch écht in graf nummer 15 (klik!) (mét scheurtje in het graf) op St. Anna op Aruba ligt. Stan zei heel graag met de FBI te willen praten, maar niemand wil volgens hem naar ze (Robbert en Stan) luisteren. Stan vindt het extreem vervelend dat ik in mijn Knaapje blog een link legde van Joran naar hem, Stan in Aruba. Maar daarbij vergeet Stan steevast dat ík niet met die theorie kwam, maar hijzelf  samen met zijn Micha Romijn (wie dat ook is), zie daartoe de Knaapje Drive (niet compleet).

Een paar van zijn audio’s gingen over voormalig groepslid Roy. Stan kwam nog een paar keer terug op de uitspraak van Roy, dat die gezegd had dat Stan zijn bankrekening had misbruikt, claimend dat hij kon bewijzen dat Roy loog.3

Op 30 november (Stan) en 23 december (Robbert)  kreeg ik van zowel Robbert als Stan (gehele opname) de mededeling dat Robbert een paspoort had aangevraagd en met Emile Ratelband naar Aruba zou gaan om Natalee Holloways graf te openen. Een curieuze ontwikkeling die nog curieuzer wordt als je bedenkt dat Emile Ratelband een van Robbert en co’s slachtoffers was qua haatmail en hacks. Via Facebook nam ik hierover contact op met Emile Ratelband maar die reageerde nauwelijks en zei dat hij niemand een verklaring schuldig was. De reis bleek niet lang daarna afgeblazen.

Nog wat laatste steentjes voor dit blog:

Op 22 februari 2018 meldde Stan per mail dat er een baksteen door Robberts ruit op de eerste verdieping was gegooid. Ook Robberts favoriete boom aan de Palingstraat was beschadigd. Daarbij schreef hij: “Het is iig niet grappig. Hij had het op zijn hoofd kunnen krijgen”.  Stan stuurde een filmpje van Robbert die dit showt, niet dezelfde clip die ze later op YouTube zouden plaatsen. Kritische mensen vroegen zich af of er hier wellicht sprake was van een soort Syndroom van Münchhausen, omdat het fysiek bijna onmogelijk is een zware baksteen zo hoog en trefzeker door een raam te werpen.

Op 12 april 2018 kreeg ik twee keer een mailbericht met als ondertekende afzender “Stan” via de mailbox van Robbert, meldend dat Robbert door de Politie aangehouden  was wegens wildpoepen; “Robbert had door een verstopte riool in zijn huis hoge nood en ging wildpoepen in de bosjes bij Breda airport  Pangevaartbos” (hele tekst op aanvraag).

Op 22 april 2018 kreeg ik een ouderwets hardcore haatmail van Robbert van den Broeke, en toen Stan per audio beweerde dat dit “humor” was,  zette ik een tijdelijke Twexit in. Op 1 mei 2018 had ik een belangrijke Twitter mededeling voor Robbert en Stan, namelijk dat ik hun clips en audio’s niet meer zou bekijken en beluisteren en ik heb me daar strikt aan gehouden sinds 22 april 2018. Wel meldde ik dat ik hun tekst-mails mogelijk wel zou lezen. Alleen drie onbekeken clips van Robbert heb ik slechts tijdens het schrijven van dit blog vluchtig bekeken. Stan stuurde me ondanks mijn herhaalde Twitter mededeling, tot op de dag van vandaag een redelijke vrachtlading (70 stuks na 23 april 2018) emails, waarvan negenentwintig audios en clips toe die ik dus niet meer beluisterd en bekeken heb (geen enkele, Stan!).  Robbert stuurde na 22 april nog drie emails waarvan één email drie clips bevatte.

Op 15 juni 2018 had ik via Twitter een heel bijzonder verzoek aan Stan, maar dan moest hij en/of Robbert er wel zelf achterkomen wat dat was. Geen probleem zou je denken voor deze twee mannen die van zichzelf claimen dat ze hoog sensitief/helderziend zijn. Maar dat viel tegen. Stan begon per mail te raden en ook Robbert deed per mail een poging. Allemaal fout.

Op 29 juni 2018 tweette ik richting Stan een ideetje dat ik ter plekke als ingeving had omdat hij maar bleef eisen dat ik mijn blogs zou verwijderen. Ik wilde €1.5 miljoen, dan zou ik mijn blogs verwijderen. Natuurlijk verwachtte ik niet dat te krijgen, en zo wel, zou ik er als eerste mee naar de FBI zijn gegaan, met de vraag het geld na te checken. Hierop ontving ik een mail van oudgediende “Sander de Graaf” (aka Stan) die mijn “vraagsom” counterde met€30.000. Stan ontkende niet veel later dat hij deze Sander de Graaf was (de “vorige” Sander de Graaf had hij wel toegegeven). Op Twitter begon Stans echtgenoot Alan (of Stan onder zijn account, of beide) opeens op 25 juli 2018 uitvoerig tegen mij te praten, “aardig”, maar met een hatelijke ondertoon, ook over mijn gevraagde som van €1.5 miljoen, maar delete zijn gehele account schielings nadat hij over Joran van der Sloot had gezegd dat Joran al het geld had gehad. Alan had ook gezegd dat hij “een rijke familie” heeft. De toon van diverse tweets maakte me er opnieuw alert op dat Robbert van den Broeke zeer waarschijnlijk niet helemaal in zijn eentje gehaatmaild heeft. Ook hierop volgde weer per mail Stans ontkenning dat dit Alan was, met de mededeling: “Je wordt gemanipuleerd door een 3e.” Ik ga er vanuit dat het wel Alan en Stan waren, het account stond al minimaal sinds maart 2018 op Twitter met Alans foto’s en Alan had in maart ook al gereageerd, en ik had daar op gereageerd, en daarover kwam maandenlang dus geen ontkenning aan hun zijde (en ze hebben zelf bewezen mijn Twitter account nauwlettend te volgen).

Update – Eén dag na blogpublicatie:

Robbert van den Broeke haatmail 9 augustus, 2018

Robbert van den Broeke haatmail 9 augustus, 2018

Voetnoten

[1] De oude bekenden betroffen Micha Romijn, Anne Kuiters, Sven (de broer van Stan) en Alan (de echtgenoot van Stan). De nieuwe onbekenden betroffen ene Harvey de M (volledige naam bij mij bekend), “Dhr Klijn” en “Floris Dutczak”.  Taalgebruik van “Anne” en “Sven” deed mij persoonlijk wederom onmiskenbaar aan Stan denken en was uitermate schunnig (concrete teksten op aanvraag). Taal van “Dhr Klijn” was nog veel ernstiger en ronduit als “dreigend” te kwalificeren. Een deel van zijn mails kreeg ik ook via de mailbox van Stan, onder het mom van : “Kijk wat ik ontving…”. Via dit account en een nep account op mijn eigen naam (constantacriminal@gmail.com) ontving ik zeer vulgaire en dreigende taal, deels in plaatjes gefotoshopt. Ook kreeg ik in september 2017 een paar lange mails onder dit nep gmail-account waarin zogenaamd uit de doeken gedaan werd hoe het nu echt zat met Stan en de hacker (teksten op aanvraag).
Pikant detail in dezen is dat in een paar van deze mails de disclaimer van het Donders Instituut werd gebruikt, een instituut dat, volgens Robbert van den Broeke en Stan wetenschappelijk onderzoek zou gaan verrichten met Robbert van den Broeke.
Op 25 juni 2018 kreeg ik overigens hernieuw mail van “Micha Romijn”, vier stuks (alle teksten voor serieuze journalisten op aanvraag).

De serie die ik via “Dhr Klijn”, Stan en een nep Constanta-gmail account in september 2017 ontving: (twee meest dreigende in 2019 verwijderd)

Robbert emails (selectie, klik of swipe om het te kunnen lezen):

Robbert video’s (selectie, klik of swipe om te aanschouwen/af te spelen): – afspeel-links staan onder de afbeelding als u klikt op de afbeeldingen.

NB: als er geen links onder de afbeeldingen verschijnen, ligt dat aan de wijze van het openen van deze pagina. Probeert u het dan opnieuw door de pagina via een web browser te openen.

[2] Wat onderhoudende verslaggeving vindt u verder bij PowNews en Indigo Revolution.

[3] Zie Stan over Roy: Soundcloud 1, Soundcloud 2. En dit Soundcloud bestand over Roy noemde ik al in mijn vorige blog.

 

– Ik wil opnieuw Sjaan bedanken voor al haar input.